Informacje

Kopalnia ropy dla PGNiG już gotowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 listopada 2017
  • 11:53
  • 0
  • Tagi: biznes energetyka gaz gospodarka inwestycje PGNiG przemysł ropa surowce wydobycie
  • Powiększ tekst

PBG zakończyło przed zakładanym terminem budowę kopalni ropy naftowej w Radoszynie (lubuskie), poinformowała spółka. To kolejna kopalnia zrealizowana przez Grupę PBG dla PGNiG. Zakładana wydajność kopalni to produkcja 80 ton ropy na dobę i 615 Nm3 gazu na godzinę

Inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie Złoża Radoszyn” zrealizowano w systemie „pod klucz”. W takim przypadku to po stronie wykonawcy jest zarówno projekt, jak i dostawy materiałów i urządzeń, roboty budowlano-montażowe oraz uruchomienie obiektu i przekazanie do eksploatacji. Do zadań wykonawcy należy również uzyskanie niezbędnych zgód, dopuszczeń i pozwoleń. Zakończony odbiór inwestycji potwierdził, że wszystkie parametry wyjściowe są zgodne z otrzymaną od klienta specyfikacją techniczną, podano w komunikacie.

Doświadczenie, jakie zdobyliśmy kilka lat temu, budując największą w Polsce i jedną z najbardziej nowoczesnych na świecie, kopalnię ropy i gazu LMG (Lubiatów - Międzychód - Grotów) z pewnością przełożyły się na sprawne i - co warte podkreślenia - przedterminowe zagospodarowanie złoża Radoszyn. Chociaż Radoszyn jest znacznie mniejszym obiektem niż LMG, to technologie i systemy tu zastosowane niczym nie różnią się od tamtej kopalni - powiedział wiceprezes PBG Patryk Świzik, cytowany w komunikacie.

Inwestycja polegała na wybudowaniu części napowierzchniowej Ośrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftowej Radoszyn, części napowierzchniowej odwiertów ropy (4 szt.) oraz połączeniu ich rurociągami przesyłowymi z Ośrodkiem Centralnym.

Na terenie Ośrodka Centralnego zamontowane zostały główne instalacje technologiczne: instalacja redukcji i separacji ropy naftowej, instalacja stabilizacji i odsalania ropy naftowej, instalacja aminowego odsiarczania gazu oraz instalacje sprężania gazu.

Dodatkowo zainstalowane zostały instalacje pomocnicze, tj. kotłownia technologiczna, sprężarkownia powietrza, dwa gazowe bloki energetyczne, pompownia chemikaliów, obiekty systemu elektroenergetycznego oraz część administracyjno-socjalna - 3 budynki, podano także.

Płyn złożowy wydobywany jest ze złoża poprzez odwierty i dalej przesyłany rurociągami przesyłowymi do Ośrodka Centralnego. Tam poddany zostaje separacji na ropę naftową i zasiarczony gaz ziemny. Ropa naftowa, po jej oczyszczeniu i stabilizacji, magazynowana jest w zbiornikach i dalej wywożona cysternami. Zasiarczony gazo ziemny, jako produkt separacji płynu złożowego, poddawany jest procesowi oczyszczania.

Podobnie jak w LMG, także i tutaj, oczyszczony gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo dla gazowych bloków energetycznych. Zainstalowaliśmy tu dwa gazowe bloki energetyczne, które wytwarzają energię na potrzeby własne kopalni, a nadwyżka kierowana jest do sieci energetyki zawodowej. Ponieważ produktem ubocznym procesu oczyszczania gazu na potrzeby bloków energetycznych jest gaz ziemny kwaśny, w Radoszynie doprowadzany jest on do stanu ciekłego i zatłaczany do osobnego odwiertu - dodał kierownik projektu z PBG Łukasz Boruta.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)SzSz

Komentarze