Informacje

18 mld zł na dofinansowanie transportu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 24 listopada 2017, 15:02

    Aktualizacja · 24 listopada 2017, 15:03

  • 0
  • Tagi: biznes CEF Connecting Europe Facility dofinansowanie infrastruktura transport UE
  • Powiększ tekst

44 projekty z zakresu infrastruktury transportowej są realizowane w Polsce z pomocą instrumentu „Łącząc Europę”. Ich wartość to prawie 24 mld zł, z czego ponad 18 mld zł to dofinansowanie CEF (ang. Connecting Europe Facility) – informuje resort rozwoju.

Zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego, multimodalnego, innowacyjnego systemu transportowego jest procesem długotrwałym, złożonym i bardzo kosztownym. Planujemy to osiągnąć dzięki mądremu inwestowaniu wszystkich dostępnych źródeł finansowania – krajowych i unijnych, w tym także CEF, który dla rozwoju sieci staje się strategicznym instrumentem inwestycyjnym Unii Europejskiej – podkreślił Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

CEF wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków. Funduszami na transport zarządza Ministerstwo Rozwoju.

Cieszę się, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości – mówiła Violeta Bulc, komisarz.

Dotychczas odbyły się 4 konkursy. W sumie 44 przedsięwzięcia otrzymały 18 mld zł. Ich wartość to niemal 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF Transport 2016, polska koperta narodowa została zakontraktowana w całości. Polska otrzymała też część środków, których nie były w stanie wykorzystać inne kraje

Budżet CEF Transport w większości został wykorzystany. Dedykowane tylko Polsce, w ramach tzw. koperty narodowej środki, zakontraktowane są w całości. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu CEF Blending, do którego też zgłosiliśmy projekty. W przypadku ogłoszenia nowych konkursów, jesteśmy gotowi złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie. Prowadzimy aktywny dialog z Komisją Europejską w zakresie nie tylko obecnego, ale i przyszłego programu oraz wspieramy beneficjentów w realizacji projektów – powiedział Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

Fundusze CEF zostały przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze kolejowym, drogowym, morskim, lotniczym, intermodalnym, transportu miejskiego oraz na budowę infrastruktury paliw alternatywnych. Tym samym, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków CEF w całej Europie – Polsce przyznano 17 proc. środków z CEF Transport 2014-2020, którego budżet dla całej UE to 24,1 mld euro.

Największym beneficjentem CEF w Polsce i w UE są PKP PLK, które realizują 23 projekty (w tym 20 modernizujących linie kolejowe) o wartości ok. 18,9 mld zł przy wsparciu z CEF w wysokości ok. 15 mld zł.

Komentarze