Informacje

Nieprawdopodobne! Po październiku budżet wciąż na plusie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 28 listopada 2017
  • 13:48
  • 1
  • Tagi: budżet deficyt budżetowy finanse Ministerstwo Finansów nadwyżka wykonanie budżetu
  • Powiększ tekst

W budżecie państwa - na koniec października tego roku - odnotowano nadwyżkę w wysokości 2,67 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Według marcowego harmonogramu miał być prawie 40 miliardowy deficyt.

Według przedstawionego w marcu harmonogramu wykonania budżetu, w budżecie państwa na koniec października miał być odnotowany deficyt w wysokości 39,56 mld zł, tj. 66,7 proc. rocznego planu. Po wrześniu w budżecie centralnym odnotowano 3,78 mld zł nadwyżki.

Resort podał dziś, że dochody w okresie styczeń-październik wyniosły 295,02 mld zł, tj. 90,7 proc. planu.

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6 proc. r/r - czytamy w komunikacie.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach: dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7 proc. r/r (tj. ok. 23,9 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6 proc. r/r (tj. ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5 proc. r/r (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4 proc. r/r (tj. ok. 2,7 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres 10 miesięcy 2017 r. wyniosły 3,61 mld zł, tj. 91,6 proc. planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 292,35 mld zł, tj. 76 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 proc. planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ w okresie styczeń-październik br. - w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia - czytamy dalej.

Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - październik roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,0 mld zł i ok. 2,1 mld zł).

W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń - październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostaną rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie - podano także w materiale.

Na podst. ISBnews

Komentarze