Informacje

GUS: Minimalna poprawa dochodów emerytów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 grudnia 2017, 15:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wyniósł 1 499 zł w 2016 r. i był o 1,6 proc. wyższy od średniej ogólnopolskiej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

W 2016 roku w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie 1499 zł. Grupa ta była bardzo niejednorodna pod względem wysokości dochodów, gdyż w gospodarstwach domowych emerytów przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosił 1569 zł i był o 34,8 proc. wyższy niż w gospodarstwach rencistów (1164 zł).

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach emerytów i rencistów był o 1,6 proc. wyższy od średniej ogólnopolskiej (emerytów o 6,4 proc. wyższy, a rencistów o 21,0 proc. niższy od przeciętnej dla Polski)” - czytamy w raporcie.

Z drugiej strony okazuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe w 2016 r. wyniósł w gospodarstwach emerytów i rencistów 2783 zł i stanowił ok. 67 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na gospodarstwo domowe w Polsce ogółem, podano także.

W 2016 roku w stosunku do 2015 r. poziom realnego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów wzrósł o 4,6 proc., a w samych gospodarstwach emerytów wzrósł o 4,5 proc. (w gospodarstwach rencistów wzrósł o 4,6 proc.) - czytamy dalej.

W łącznej grupie gospodarstw domowych emerytów i rencistów główne źródło dochodów stanowiły dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych - 83,7 proc., przy czym dochody z emerytur stanowiły – 71,9 proc. łącznego dochodu rozporządzalnego, a z rent 5,2 proc. Dochody z pracy (najemnej, na własny rachunek, z gospodarstwa rolnego) stanowiły 9,8 proc. dochodu rozporządzalnego gospodarstw emerytów i rencistów.

W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 82 proc. to gospodarstwa emerytów (w składzie tych gospodarstw mogły się znajdować zarówno osoby w wieku 60 lat i więcej, jak i młodsze). Przynajmniej jedną osobę starszą w wieku 60 lat lub więcej miało w swoim składzie prawie co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, a co czwarte gospodarstwo składało się wyłącznie z osób starszych.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze