Informacje

Obligacje Orlenu „rozeszły się jak ciepłe bułki”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 grudnia 2017, 10:09

  • 0
  • Powiększ tekst

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji seri i B 876 inwestorom, którzy wcześniej złożyli zapisy na 3 mln 184 tys. 407 sztuk papierów dłużnych spółki. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację - podał w piątek płocki koncern.

Zapisy na oferowanych 2 mln obligacji detalicznych PKN Orlen serii B prowadzono od 22 listopada do 6 grudnia, a oferta nie była podzielona na transze. Na drugi w historii płockiego koncernu program emisji tych papierów dłużnych w kwietniu wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki. Partnerem obecnej emisji jest PKO Bank Polski.

Przekroczony poziom zapisów na kolejną serię obligacji to wyraz dużego zaufania inwestorów do PKN Orlen, również tych mniejszych, szczególnie biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę konkurencyjnych ofert w zakresie oferowania papierów dłużnych - ocenił Jacek Matyjasik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami płockiego koncernu, cytowany w komunikacie spółki.

Według niego obligacje detaliczne „mogą być dobrym uzupełnieniem prowadzonej polityki finansowej i realizacji celów biznesowych PKN Orlen i jednocześnie elementem promocji wiedzy o rynku obligacji wśród mniej doświadczonych graczy”.

Informując o zakończeniu subskrypcji na serię B obligacji detalicznych, płocki koncern zwrócił uwagę, iż łączna pula środków na jakie złożono zapisy wyniosła 318 mln 440 tys. 700 zł.

Oznacza to, że zaproponowane warunki, zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1 proc., uznane zostały za atrakcyjne łącznie przez 876 inwestorów - dodała spółka.

PKN Orlen zaznaczył, że druga seria obligacji płockiego koncernu, poprzez sposób przydziału, „nadal promowała mniejszych inwestorów, ale jednocześnie dawała możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku”.

Zastosowany mechanizm przewidywał przydzielenie do 1 tys. sztuk gwarantowanych obligacji wszystkim inwestorom. Zapisy powyżej 1 tys. sztuk obligacji były redukowane proporcjonalnie - wyjaśniła spółka.

Jak przypomniał PKN Orlen, w porównaniu do serii A zmienił się okres wykupu obligacji płockiego koncernu, który dla serii B wyniesie 5 lat.

Intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - podkreśliła spółka.

PKN Orlen dodał, że cały program przewiduje emisje obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł, a „parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu”.

Spółka wspomniała też, iż papiery dłużne oferowane przez nią obecnie „zyskały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, który przyznał całemu programowi rating na poziomie A(pol)”.

Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego z końcem maja - został on zatwierdzony w lipcu.

We wrześniu, w ramach nowego programu emisji papierów dłużnych płocki koncern przydzielił 2 mln obligacji pierwszej serii 1.188 inwestorom. Obligacje detaliczne były obejmowane po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację. W okresie subskrypcji, od 6 do 15 września, 1.188 inwestorów złożyło zapisy na 4 mln 292 tys. 122 obligacji serii A spółki.

Wartość maksymalnego przydziału wyniosła wtedy 4.237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do tej właśnie, łącznej liczby obligacji nie podlegały redukcji.

Seria A obligacji PKN Orlen zadebiutowała na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w październiku. Okres ich wykupu wyniesie 4 lata.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Dotychczas PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

W marcu tego roku spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze