Informacje

Będą zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 lutego 2018, 16:06

  • 1
  • Powiększ tekst

Zwołane na piątek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen zajmie się projektami uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej oraz zmian w statucie spółki, które obejmować mają hurtowe zaopatrywanie jej stacji paliw w towary pozapaliwowe, jak np. mięso i sprzęt AGD

Jak wynika z informacji publikowanych przez PKN Orlen, z wnioskiem o zwołanie NWZ, w celu dokonania zmian w radzie nadzorczej spółki, wystąpił minister energii, reprezentujący Skarb Państwa, czyli największego akcjonariusza płockiego koncernu. Już z inicjatywy samej spółki do porządku obrad dodano punkt zmian w jej statucie.

PKN Orlen proponuje by zapisy jego statutu, w części opisującej przedmiot działalności tej spółki, uzupełnić, dodając 18 nowych punktów, dotyczących sprzedaży hurtowej, w tym m.in. owoców i warzyw, mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków, produktów spożywczych, a także odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów użytku domowego, perfum i kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz wyrobów porcelanowych, zegarków i biżuterii.

Według PKN Orlen, przedstawiona pod obrady NWZ propozycja zmian jego statutu „związana jest z planami spółki w zakresie zmiany dotychczasowej struktury zaopatrywania sklepów działających przy własnych stacjach paliw oraz przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców”. Według płockiego koncernu, chodzi o bezpośrednie zaopatrywanie własnych stacji paliw oraz podobnych placówek prowadzonych przez franczyzobiorców, „którzy będą mogli nabywać towary pozapaliwowe zarówno od dystrybutorów, producentów, jak i bezpośrednio od PKN Orlen”.

W związku z planowaną zmianą struktury zaopatrywania sklepów działających przy stacjach paliw, spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej towarów pozapaliwowych o ograniczonym zakresie, zarówno co do odbiorców (sklepy działające przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców), jak i asortymentu (towary oferowane przez te sklepy) - wyjaśnił PKN Orlen w piśmie do swych akcjonariuszy.

W ostatnim czasie media spekulowały, że planowane zmiany w statucie płockiego koncernu to przygotowania do zakazu handlu w niedziele, który zacznie wkrótce obowiązywać - we wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która tego typu rozwiązania wprowadza etapami. Zgodnie z ustawą, zakaz handlu ma obowiązywać w dwie niedziele w miesiącu - od 1 marca do końca 2018 r, później w trzy niedziele w miesiącu - w roku 2019, a następnie we wszystkie niedziele - od 2020 r.

Przedstawiając pod koniec stycznia wyniki finansowe PKN Orlen po czterech kwartałach 2017 r. i plany na 2018 r. wiceprezes płockiego koncernu Mirosław Kochalski zapowiedział, że spółka ta będzie „dostosowywała się do tych działań, które związane są z nowymi regulacjami”. W tym kontekście wymienił m.in. przepisy ograniczające handel w niedziele.

Chcemy, żeby nasza oferta była tutaj odpowiednia. Natomiast oczywiście znamy przyzwyczajenia, zachowania naszych klientów, w ogóle konsumentów w Polsce, i wiemy, że w sytuacji, kiedy był zakaz handlu w niedziele, to klienci zakupów dokonywali wcześniej - mówił wówczas Kochalski. Wiceprezes PKN Orlen

dodał, iż w związku z wprowadzeniem z początkiem marca zakazu handlu w dwie niedziele, spółka przewiduje dodatkowe wpływy w swym segmencie detalicznym, ale nie spodziewa się, że będą to raptowne i radykalne zmiany z perspektywy stycznia roku bieżącego.

PKN Orlen posiada w Polsce ok. 1700 stacji paliwowych, w tym ponad 1200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych stop.cafe, wprowadzana jest także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop.

Oprócz zmian w statucie PKN Orlen, piątkowe NWZ spółki ma zająć się także zmianami w radzie nadzorczej płockiego koncernu, w której zasiada obecnie 8 osób. Według statutu PKN Orlen, rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra, czyli obecnie energii.

Korzystając właśnie z tego uprawnienia, na początku stycznia Minister Energii powołał do rady nadzorczej PKN Orlen Małgorzatę Niezgodę, od 21 lat związaną z administracją publiczną, ostatnio dyrektora Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, który nadzoruje kluczowe podmioty z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki.

W radzie nadzorczej płockiego koncernu, zasiadają także: Angelina Sarota - przewodnicząca, Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący, Mateusz Bochacik - sekretarz, a także członkowie - Agnieszka Krzętowska, Adrian Dworzyński, Izabela Felczak-Poturnicka i Wojciech Kryński.

Można przypuszczać, że jak poprzednio, decyzje w sprawach, które znalazły się w porządku obrad piątkowego NWZ PKN Orlen - zmiany w składzie rady nadzorczej i zmiany w statucie spółki - zależeć będą przede wszystkim od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu, reprezentowanym przez Ministra Energii, a posiadającym tam 27,52 proc. akcji.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, pozostałe akcje tej spółki należą do: Nationale-Nederlanden OFE - 7,72 proc., Aviva OFE - 6,99 proc. oraz do innych akcjonariuszy, w tym instytucjonalnych i indywidulanych - 57,77 proc. akcji.

NWZ PKN Orlen obradować będzie w piątek, 2 lutego, w Domu Technika w Płocku.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze