Informacje

autor: PAP/Darek Delmanowicz
autor: PAP/Darek Delmanowicz

Znane są cele Programu dla Bieszczad

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lutego 2018, 17:50

    Aktualizacja: 20 lutego 2018, 12:46

  • 0
  • Powiększ tekst

Poprawa szans rozwoju i jego przyspieszenie poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, to główne cele zaprezentowanego Programu dla Bieszczad – informuje resort rozwoju.

Szef resortu rozwoju, Jerzy Kwieciński, prezentował w trakcie konferencji „Europa Karpat” w Przemyślu, założenia przygotowywanego pakietu inicjatyw i projektów, zebranych przez ministerstwo w Programie dla Bieszczad.

Bieszczady kojarzą się wszystkim ze wspaniałą polską przyrodą i bogatym dziedzictwem pogranicza kultur. Program dla Bieszczad sprawi, że zostanie zbudowany pomost między tą tradycją a nowoczesnością. Pomost, dzięki któremu region stanie się wizytówką polskiej drogi do nowoczesności, ale nie kosztem historii, kultury, tradycji, dziedzictwa czy środowiska naturalnego - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 

Jak informuje resort rozwoju Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie utrudniało ich monitorowanie i śledzenie postępów. Nie oznacza to, że Program ograniczy rolę i ważną funkcję samorządów regionalnych, samorządów lokalnych czy rozmaitych instytucji oraz organizacji pozarządowych. Przeciwnie, Program ma na celu stworzenie skutecznego forum współpracy i wymiany doświadczeń między tymi podmiotami a rządem w celu rozwoju regionu. 

Na inwestycje przyczyniające się do rozwoju Bieszczad, realizowane od 2016 do 2023 roku z poziomu - z funduszy unijnych oraz budżetu państwa - szacuje się, iż zostanie przeznaczone osiemset milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczane na inwestycje transportowe, m.in. drogę krajową S19, inwestycje w sektorze ochrony środowiska, poprawę dostępu do Internetu oraz infrastrukturę społeczną - zapowiedział Kwieciński. 

Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak pozytywne efekty Programu odczują także sąsiednie miejscowości.

Jak podaje resort, przygotowane założenia Programu będą konsultowane z partnerami samorządowymi. Do realizacji Programu zaproszone zostaną także m.in. spółki skarbu państwa działające na terenie Bieszczad lub w sąsiedztwie oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, ministerstwa, a także inne podmioty publiczne. Ogłoszenie Programu nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.

Soliński Klaster Energii oraz Świat Karpackich Rozet

Jak informuje ministerstwo, podczas konferencji podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia Solińskiego Klastra Energii. Umożliwi ono instytucjom zaangażowanym w projekt ubieganie się o środki w dedykowanych konkursach w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Rozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji doszło do podpisania projektu Świat Karpackich Rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej Unikalności Karpat. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Aktywność samorządów różnych szczebli i instytucji pozarządowych w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych inicjatyw odgrywa kluczową rolę w rozwoju współpracy z sąsiadami z drugiej strony granicy. Projekty wspierane ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i, tak jak w przypadku dzisiejszej umowy, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, koncentrują się na historyczno-kulturowych powiązaniach oraz stawianiu czoła wyzwaniom infrastrukturalnym, gospodarczym i demograficznym – mówił Adam Hamryszczak wiceminister inwestycji i rozwoju. 

Jak dodał, w projekcie uczestniczyć będzie aż jedenastu partnerów z Polski i Ukrainy, reprezentujących zarówno samorządy, jak i świat nauki oraz organizacje pozarządowe. Takie wielowymiarowe spojrzenie na problem pozwala zaprojektować dobre rozwiązania na przyszłość. Mam nadzieję, że realizacja projektu przebiegnie pomyślnie i tak zróżnicowane grono partnerów wypracuje wartość dodaną w tworzeniu sieci współpracy i koordynacji wydarzeń kulturalnych. 

Jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji „Europa Karpat” odbywała się w sobotę 17 lutego na terenie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. W trakcie sesji, podzielonych na pięć paneli, dyskutowano wokół tematów: „Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej”, „Przyszłość Unii Europejskiej - doświadczenia i cele narodowe”, „Współpraca samorządów”, „Prezentacja inicjatyw karpackich - 100 inicjatyw na stulecie odrodzenia Polski” oraz „Współpraca uczelni państw karpackich”. Cykl konferencji „Europa Karpat” zapoczątkowano osiem lat temu. Dotychczasowe sesje odbywały się m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze