Informacje

Nowi ludzie w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 21 marca 2018
  • 22:50
  • 3
  • Tagi: biznes nowi członkowie rady nadzorczej PGZ przemysł zbrojeniowy rada nadzorcza
  • Powiększ tekst

Paweł Pelc oraz Michał Kuczmierowski weszli do zarządu PGZ. To efekt konkursu na te stanowiska, który został właśnie rozstrzygnięty

W lutym tego roku został odwołany zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kierowanie pracami spółki jako p.o. prezesa powierzono Jakubowi Skibie. Jednocześnie rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowiska członków zarządu. Konkurs został rozstrzygnięty. Rada nadzorcza do zarządu powołała Pawła Pelca i Michała Kuczmierowskiego.

Paweł Pelc jest radcą prawnym z dużym doświadczeniem w bankowości, na rynku finansowym i kapitałowym oraz administracji publicznej. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia z zarządzania w administracji publicznej. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od 2003r. do 2005r. był Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Finansowej w Urzędzie m.st. Warszawy. W latach 2007-2010 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Dyrektorem Biura Audytu Wewnętrznego w NBP. Pełnił funkcję w obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym, w tym: Wiceprezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (1998-2002), Zastępcy Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005-2006) oraz Dyrektora Zarządzającego pionem w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził także kancelarię radcy prawnego.

Michał Kuczmierowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i IESE Business School w Barcelonie. Ma ponad 18-letnie doświadczenie biznesowe oraz doradcze. W latach 2015-2018 pracował w PKO Banku Polskim m.in. jako Dyrektor Pionu Marketingu i Komunikacji. Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK (Grupa Santander), gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora programu Santander Universidades. Prowadził działalność doradczą w zakresie projektów wdrożeniowych i zarządczych, działań marketingowych i wizerunkowych, strategii komunikacji i zarządzania informacjami. Uczestniczył w realizacji projektów biznesowych i restrukturyzacyjnych. Pracował dla spółek z sektora finansowego, nowych technologii, motoryzacyjnego oraz przemysłu ciężkiego. Do konkursu na stanowisko członka zarządu spółki zgłoszono 28 kandydatur, w tym jedną po terminie - poinformował w środę dyrektor biura komunikacji i promocji Polskiej Grupy Zbrojeniowej Robert Papliński.

Od kandydatów wymagano m.in. dostępu do dokumentów objętych klauzulą co najmniej „tajne” i trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub we własnej działalności gospodarczej.

20 lutego tego roku rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej wybrała na stanowisko prezesa Jakuba Tadeusza Skibę. 57-letni Skiba od 20 października ub.r. czasowo wykonywał czynności prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przed objęciem funkcji prezesa PWPW Skiba był wiceministrem SWiA. Urodzony w Krakowie, ukończył historię na KUL, jest również absolwentem KSAP. W latach 1993-1997 pracował w NIK, MSZ i jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora biura szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 - dyrektora generalnego w GUS.

PGZ, utworzona w 2013 r. w ramach konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, skupia ponad 60 spółek, w których pracuje 17,6 tys. osób; łącznie ma udziały w ponad stu spółkach i roczne przychody na poziomie 5 mld zł. W skład Grupy wchodzą spółki branż zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, a także wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne.

mw

Komentarze