Informacje

Produkcja przemysłowa rosła w 17 spośród 34 działów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2018, 11:39

    Aktualizacja: 19 kwietnia 2018, 11:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła w marcu o 1,8 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 7,4 proc. r/r w lutym. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w marcu o 16,2 proc. r/r wobec wzrostu o 31,4 proc. r/r w lutym. Ceny producentów (PPI) wzrosły w marcu o 0,3 proc. r/r wobec spadku o 0,2 proc. r/r po korekcie w lutym – informuje GUS.

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów. W stosunku do marca 2017 roku wzrost produkcji odnotowano m.in w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 17,9 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 6,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 5,8 proc., w produkcji artykułów spożywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - po 5,4 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,1 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2017 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 24,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 5,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 5,3 proc., maszyn i urządzeń - o 5,0 proc.

W przypadku budownictwa, w stosunku do marca 2017 roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 34,9 proc. oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 17,7 proc., natomiast spadek wystąpił w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 3,0 proc.

GUS podaje, że w marcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3 proc. wyższe niż przed rokiem, a największy wzrost cen zanotowano w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 0,9 proc. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 0,4 proc., w tym najbardziej w produkcji metali (o 5,0 proc.).

Czytaj także: Produkcja sezonowo słabsza

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze