Informacje

Ruszają nowe konkursy na fundusze z UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 13 czerwca 2018
  • 16:59
  • 1
  • Tagi: biznes fundusze inwestycje konkurs UE
  • Powiększ tekst

W czerwcu rusza 77 nowych konkursów, w których można zdobyć pieniądze z funduszy europejskich, m.in. na badania i prace rozwojowe, szkolenia i doradztwo, zdrowie, ochronę środowiska, aktywizację społeczną i edukację oraz digitalizację zasobów kultury – informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak wynika z informacji resortu, do końca czerwca otwartych zostanie aż 211 konkursów: 52 z programów ogólnopolskich, 139 z programów regionalnych i 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Pod koniec maja ruszył konkurs „Polskie Mosty Technologiczne”. Jest on skierowany do firm, które chcą wejść na rynek Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Projekt zakłada stworzenie oraz pomoc w ekspansji. Grant, który można otrzymać nie może przekroczyć 200.000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100.000 euro.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji. Wnioski można składać do 13 lipca.

Jeszcze do końca czerwca przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw mogą wziąć udział w konkursie na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Minimalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 5 mln zł (sam przedsiębiorca) lub 10 mln zł (konsorcja).

Jeszcze przez dwa miesiące trwają dwa konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów świadczących usługi publiczne oraz ich jednostek organizacyjnych. Pieniądze można dostać m.in. na przebudowę systemów ciepłowniczych i chłodzących, budowę przyłączy i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.

Z kolei z końcem czerwca zamyka się pierwsza runda naboru wniosków na prowadzenie procesu konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego w gminach. Wybrane gminy uzyskają pomoc w zorganizowaniu tych konsultacji. Kolejna II i III runda są zaplanowane odpowiednio na wrzesień i grudzień br.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków w nowo ogłoszonym naborze dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. Na dofinansowanie projektów jest ok. 200 mln zł. Pieniądze będzie można otrzymać na budowę infrastruktury przeznaczonej do utylizacji odpadów.

Jak informuje MIiR, w czerwcu rozpoczyna się lub jest w toku blisko 20 konkursów z obszaru nauki i edukacji. Mogą startować w nich jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia, ale także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Mogą wnosić np. o dofinansowanie projektów zwiększających zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów (np. poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego), staże i praktyki zawodowe, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały.

W czerwcu można też wziąć udział w czterech różnych konkursach Ministerstwa Zdrowia dotyczących projektów realizujących politykę zdrowotną. Są one skierowane do uczelni medycznych, instytutów badawczych z systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów leczniczych posiadających umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Można np. składać wnioski w naborach dotyczących m.in. rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, rozwoju usług i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, podniesieniu poziomu zdrowia, działań w zakresie przekwalifikowania osób starszych, pracujących w trudnych warunkach, pozwalających im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

W tym miesiącu organizowanych jest sporo konkursów związanych z transportem. Z uwagi na ich dużą różnorodność, warto zwrócić uwagę na wybrane projekty z zakresu: budowy, przebudowy lub modernizacji dróg lokalnych (w tym obwodnic, skrzyżowań) i drogowych obiektów inżynierskich (łódzkie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), modernizacji linii kolejowych (śląskie), budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (kujawsko-pomorskie).

Na podst. PAP

Komentarze