Informacje

Od niedzieli podzielona płatność w VAT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 30 czerwca 2018, 11:04

    Aktualizacja · 30 czerwca 2018, 11:05

  • 0
  • Tagi: biznes finanse fiskus podatki split payment VAT
  • Powiększ tekst

Od niedzieli przedsiębiorcy będą mogli regulować faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności, jednocześnie fiskus będzie mógł zażądać - także od najmniejszych firm, ale tylko tych prowadzących elektroniczne księgi - kolejnych danych w formie plików JPK.

1 lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT (MPP, tzw. split payment) oraz związane ze stosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w kontaktach z fiskusem.

Regulacje ws. podzielonej płatności przewidują, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem split payment, to kwota netto trafi na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostanie przelana na konto VAT.

Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT będą ograniczone - z zasady będzie można regulować nimi zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego. Na decyzję w tej sprawie urząd będzie miał 60 dni.

Jak tłumaczył w zeszłym tygodniu wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski, „zwolnienie kwoty z konta może nastąpić wcześniej, o ile zachodzą przesłanki, które świadczą o tym, że nie ma żadnego ryzyka, niebezpieczeństwa co do niewłaściwej transakcji, czy sygnałów o tym, że może dojść do wyłudzenia VAT”.

Odniósł się do obaw, że MPP zaburzy płynność finansową firm. Przyznał, że to temat „społecznie wrażliwy”.

Naczelnicy urzędów skarbowych, i ja też - mogę zaręczyć - będziemy działali sprawnie, będziemy otwarci co do składanych wniosków (o uwolnienie pieniędzy z kont VAT), będziemy ściśle obserwowali to, co się dzieje, jeśli chodzi o płynność finansową, zwłaszcza małych przedsiębiorców, mikrofirm , aby z jednej strony chronić budżet państwa, a z drugiej strony, aby nie doprowadzić do upadku małych firm - zapewnił.

Dodał, że resort finansów chce wydać wytyczne w tej sprawie.

Chcemy uwrażliwić wszystkie urzędy skarbowe w Polsce co do tego, żeby zastosowano w miarę możliwości jak najszybciej zwrot podatku VAT, aby nie było zatorów płatniczych, aby można było tym kontem jakoś zarządzać - obiecał.

Zastosowanie split payment będzie traktowane przez fiskusa jako istotna przesłanka dochowania należytej staranności przez podatnika. Ponadto w takim przypadku nie będzie stosowana tzw. odpowiedzialność solidarna ani nakładane dodatkowe zobowiązania podatkowego. Nie będą miały też zastosowania podwyższone odsetki za zwłokę w wysokości 150 proc. Firma może liczyć na obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto) oraz zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.

Jednocześnie od 1 lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, będą mieć obowiązek przekazywania dodatkowych (poza dotychczasowym JPK_VAT) struktur JPK. Pliki mają być udostępniane na żądanie organów podatkowych w związku z prowadzeniem postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do końca czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ksiąg w formie elektronicznej, tylko papierowej, to nie zostanie objęty nowymi regulacjami. Jednocześnie MF zapewnia, że nie narzuca firmom obowiązku przekształcenia prowadzenia księgowości papierowej w elektroniczną.

Jak informuje resort finansów, KAS będzie mógł zażądać: JPK_KR - księgi rachunkowe, JPK_WB - wyciąg bankowy, JPK_MAG - magazyn, JPK_FA - faktury VAT, JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów, JPK_EWP - ewidencja przychodów.

Resort udostępnił bezpłatne narzędzia, dzięki którym przedsiębiorca może przekazać nowe JPK - aplikację Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK oraz aplikację e-mikrofirma w zakresie faktur (struktury JPK_FA).

PAP SzSz

Komentarze