Informacje

Rynek pracy sprzyja aktywności osób przed emeryturą

br

  • Opublikowano: 16 lipca 2018, 11:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Korzystna koniunktura na rynku pracy będzie sprzyjać aktywizacji zawodowej. Efekt ten będzie dotyczyć w szczególności osób w wieku przedemerytalnym (50- 59/64 lat), których aktywność zawodowa jest wciąż wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej – czytamy w raporcie o inflacji NBP.

Jednocześnie autorzy raportu piszą, że wprowadzone od października 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego „prawdopodobnie zmniejszy skalę wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w najstarszej grupie wiekowej (60/65 lat+)”.

Bank centralny, w swoim lipcowym raporcie o inflacji, wskazuje na wolniejszy wzrost liczby pracujących.

Obecnie uwarunkowania popytu na pracę pozostają korzystne, jednak wraz ze spowolnieniem dynamiki PKB w najbliższych latach oczekiwany jest również wolniejszy przyrost popytu na pracę – piszą autorzy raportu.

W swojej publikacji dodają, że „ograniczeniem dla wzrostu liczby pracujących będzie także w coraz większym stopniu podaż pracowników”.

Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska i malejąca stopa bezrobocia – czytamy w raporcie.

Efektem tego będą utrzymujące się trudności przedsiębiorców ze znalezieniem pracowników.

Wyrazem tego jest historycznie wysoki odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności oraz deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy – napisano w raporcie.

Autorzy raportu spodziewają się dalszego spadku bezrobocia i utrzymania „względnie wysokiej dynamiki wynagrodzeń”.

Dynamika wynagrodzeń w latach 2018-2020 będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie, przewyższając w ujęciu realnym tempo wzrostu wydajności pracy. Z jednej strony w kierunku wyższej dynamiki płac będzie oddziaływać dalszy spadek stopy bezrobocia oraz wzrost inflacji cen konsumenta. Z drugiej strony w horyzoncie projekcji zmniejszy się wzrost popytu na pracę ze strony przedsiębiorstw, a presję płacową w gospodarce będzie łagodziła dodatkowo obecność imigrantów z Ukrainy – czytamy w publikacji.

Autorzy raportu twierdzą, że również wyniki badań ankietowych NBP wskazują na stabilizację dynamiki wynagrodzeń.

Zgodnie z nimi choć wzrósł udział pracowników, których obejmą podwyżki płac oraz zwiększyła się nieznacznie jej średnia wysokość, to jednocześnie obniżył się odsetek firm prognozujących zwiększenie wynagrodzeń – napisano w raporcie.

Czytaj także: Popyt indywidualny będzie napędzał wzrost gospodarczy

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze