Informacje

Energa Wytwarzanie z „Zieloną Wstęgą Polski”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 lipca 2018, 18:59

  • 1
  • Powiększ tekst

Energa Wytwarzanie została wyróżniona za wdrażanie projektów proekologicznych, mających znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego. Spółka Grupy Energa zdobyła Krajową Nagrodę Ekologiczną - laur „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” przyznany firmie przez Narodową Radę Ekologiczną

EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski” to zaszczytne wyróżnienie za wdrażanie ekologicznych rozwiązań mających istotny i znaczny wpływ na poprawę i stan ochrony środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków. Zgodnie z regulaminem konkursowym, ocenie merytorycznej podlegały takie czynniki jak: uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna, wpływ na środowisko, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze społeczeństwem.

Laureatów „EKOJANOSIKA 2018” wybrała Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkami Rady są przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych. W tym roku zgłoszono 600 podmiotów (przedsiębiorstw i samorządów) z całego kraju.

Najważniejsze co zrobiliście, to poprawiliście środowisko. Żadna nagroda tego nie wynagrodzi – mówił podczas gali wręczenia nagród Krzysztof Masiuk, członek Narodowej Rady Ekologicznej. - Wcześniej był konkurs „Przyjazne Środowisko”. W tej nagrodzie zmieniliśmy formułę - nominacje zgłaszają podmioty zewnętrzne. Aby uzyskać te zaszczytne wyróżnienie nagrodę trzeba być dobrym. Narodowa Rada Ekologiczna wybierała wśród 600 zgłoszonych podmiotów. Po długich i burzliwych dyskusjach wyłoniono laureatów.

Nagrodę wręczano 27 lipca br., podczas uroczystości w Sejmie RP, w której udział wzięli m.in. minister inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciński oraz Marszałek Senior – Kornel Morawiecki.

Cieszymy się, że dostrzeżono nasze decyzje inwestycyjne mające na celu poprawę środowiska - mówi prezes Zarządu Energa Wytwarzanie, Piotr Meler. - Wśród największych realizowanych obecnie inwestycji należy wymienić: budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin w Ostrołęce, projekt największego w Polsce magazynu energii w Bystrej czy nieustanna praca nad optymalizacją produkcji naszych obiektów wytwórczych OZE. Warto również wspomnieć, że ok. 40% produkowanej przez nas energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Realizując strategię Grupy Energa, będziemy nieustannie pracować nad wdrażaniem ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie środowiska naturalnego.

Energa znacząco poprawia warunki eksploatacji bloków energetycznych. Przykładem jest nowa proekologiczna inwestycji w Elektrowni Ostrołęka B – Instalacja Odsiarczania Spalin. Realizacja projektu IOS II umożliwi odsiarczanie całego strumienia spalin, emitowanego przy pracy elektrowni z mocą zainstalowaną, do poziomu wynikającego z Konkluzji BAT.

Energa Wytwarzanie współpracuje z samorządami w zakresie innowacyjnych projektów proekologicznych, w tym szczególnie w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki w walce ze smogiem. Planowane i realizowane są inwestycje mające na względzie dotrzymanie zaostrzonych norm ochrony środowiska. Spółka Grupy Energa podpisała z Prezydentem Kalisza list intencyjny dotyczący wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie miasta.

Przyznana nagroda dla Energa Wytwarzanie jest sporym sukcesem. Tym bardziej, że nominacje, zgodnie z regulaminem, mogły zgłaszać wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska i krajowe korporacje samorządowe lub gospodarcze.

Energa Wytwarzanie S.A. jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Posiada 46 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne (w tym największą w Polsce elektrownią PV o mocy 3,77 MW zlokalizowaną w Czernikowie), jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Odbiorcom w Kaliszu i Ostrołęce dostarcza ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. W ramach Linii Biznesowej Wytwarzanie świadczone są również usługi modernizacyjno-serwisowe.

Powiązane tematy

Komentarze