Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

ME: Prawo energetyczne do zmiany

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 sierpnia 2018, 16:14

  • 5
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Energii przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian prawa energetycznego, zakładający m.in. wprowadzenie 100 proc. obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy.

Odpowiedni zapis, zaproponowany przez ME głosi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowiązane ją sprzedawać poprzez giełdę. Oznacza to 100 proc. obowiązek (obligo) sprzedaży energii przez rynek giełdowy. Tak jak dotychczas, z obligo tego byłyby zwolnione źródła odnawialne, źródła kogeneracyjne o średniorocznej sprawności ponad 52,5 proc., źródła mniejsze niż 50 MW.

Dodatkowo w propozycji ME zapisano, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, może zwolnić z obligo energię wytworzoną w źródłach, uruchomionych po raz pierwszy po 1 lipca 2017 r. oraz sprzedawaną w ramach określonych długoterminowych zobowiązań.

Rozwiązania te miałyby wejść w życie 14 dni po publikacji ustawy. Obecnie obligo wynosi 30 proc.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział wprowadzenie 100 proc. obligo giełdowego pod koniec lipca. Jak mówił PAP, celem jest eliminacja z handlu energią transakcji pozaparkietowych. „Zasadniczym celem jest przejrzystość rynku. Moim zdaniem transakcje pozaparkietowe (OTC) na rynku energii nie powinny mieć miejsca. Wpływ giełdowego rynku energii na życie gospodarcze i sytuację obywateli jest tak duży, że nie możemy pozwolić funkcjonować mu w sposób nieprzejrzysty” - tłumaczył. Minister Tchórzewski zapowiedział też, że będzie się starał, aby projekt ustawy trafił do Sejmu już podczas pierwszego powakacyjnego posiedzenia we wrześniu.

W uzasadnieniu projektu tych regulacji ME napisało, że „obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znaczna część energii omija główny rynek giełdowy”. Podwyższenie obliga, ma na celu zwiększenie płynności i przewidywalności na rynku energii elektrycznej. Proponowane rozwiązanie jest niezbędne do uzyskania pełnej transparentności hurtowego rynku energii elektrycznej oraz uzyskania oczekiwanych efektów - stwierdza się w uzasadnieniu.

Pozostała część proponowanego przez ME projektu nowelizacji prawa energetycznego dotyczy wdrożenia rozwiązań z europejskich Kodeksów Sieci i Wytycznych - elementu budowy jednolitego rynku energii elektrycznej na terenie UE. Reguluje też instytucję sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży gazu lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę.

Jak podkreśliło ME, obecnie istnieje instytucja sprzedawcy z urzędu, ale nie jest jasne, w jakim trybie zawierana jest umowa z tym sprzedawcą w sytuacji, gdy dochodzi do zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, a odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym nie jest tego świadomy lub nie podejmuje odpowiednich działań w celu zapewnienia ciągłości zasilania. W projekcie proponuje się wprowadzenie ustawowego umocowania operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze