Informacje

Prezydent RP Andrzej Duda / autor: PAP
Prezydent RP Andrzej Duda / autor: PAP

Zmiany w energetyce. Jest podpis prezydenta

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 sierpnia 2023, 09:26

    Aktualizacja: 17 sierpnia 2023, 09:27

  • Powiększ tekst

Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne, która ma na celu implementację szeregu aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki; wprowadzając przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny oraz dostęp dla odbiorców energii elektrycznej o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Nowelizacja prawa energetycznego:

- wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny;

- wprowadza dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej;

- wprowadza ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji;

- wprowadza prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami;

- wprowadza przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień;

- wprowadza przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii;

- wprowadza nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej;

- wzmacnia obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, a także dostosowuje się przepisy ustawy do postanowień Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., m.in. w zakresie obowiązku zawierania z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie umów kompleksowych (obejmujących zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii);

- dodaje przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do koordynowania działań i wymiany informacji w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwo gazowe;

- dokonuje zmian w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej;

- zmniejsza obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW;

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji wchodzących w życie w innym terminie.

Czytaj też: Media: Ścieki z niemieckiej fabryki wpływają do Odry

Czytaj też: Prezes PiS: Dzisiaj Polska rozwija się z własnych zasobów

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych