Informacje

Dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2018, 10:31

    Aktualizacja: 20 sierpnia 2018, 11:55

  • 2
  • Powiększ tekst

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lipcu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 10,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,2%) i o 5,4% niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 25 proc., pozostałego sprzętu transportowego - o 20,6 proc., wyrobów z metali - o 18 proc., urządzeń elektrycznych - o 17,5 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 15,9 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 13,1 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 12,5 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 11,3 proc.- czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 4,7%, wyrobów farmaceutycznych - o 3,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%, podał też GUS.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa w porównaniu z lipcem ub. roku - o 18,7 proc.(przed rokiem wzrost o 19,8 proc.), a niższa w stosunku do czerwca br. - o 1,5 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 16,6% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i niższym o 1% w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku największy wzrost (21,9 proc.) produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,6 proc.), oraz jednostki zajmujące się wznoszeniem budynków (14,1 proc.) - napisano też w komunikacie.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze