Informacje

Krzysztof Pietraszkiewcz / autor: Fratria/Andrzej Wiktor
Krzysztof Pietraszkiewcz / autor: Fratria/Andrzej Wiktor

ZBP niechętne służbom ochrony państwa w KNF

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2018, 15:50

  • 5
  • Powiększ tekst

Rozszerzenie składu KNF m.in. o przedstawicieli służb ochrony państwa wymaga wielkiego przemyślenia, a system nowych gwarancji dla obligatariuszy powinien być wprowadzany rozważnie, by nie zaszkodzić rozwojowi rynku - komentuje prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes Związku Banków Polskich na środowej konferencji komentował przygotowywany przez MF i umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Jak wyjaśniono, główną przyczyną opracowywania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Krzysztof Pietraszkiewicz przyznał, że projekt „być może wiąże się z zapobieganiem zjawiskom niekorzystnym, które wydarzyły się na rynku finansowym w ostatnich latach”.

Na pewno należy dbać o jak największy profesjonalizm instytucji nadzorczych nad rynkiem finansowym - mówił. - Tym jednak chlubiliśmy się w czasie kryzysu i po kryzysie, że polski system nadzoru był rygorystyczny i były stawiane dość duże profesjonalne wymagania - dodał.

Stąd, zdaniem prezesa ZBP, np. włączenie przedstawicieli służb ochrony państwa do Komisji Nadzoru Finansowego „wymagałoby wielkiego przemyślenia”.

Z kolei wprowadzając nowe mechanizmy gwarancyjne dla obligatariuszy projektodawcy, w opinii Pietraszkiewicza, powinni „postępować bardzo rozważnie”, aby „nie stłamsić rozwoju rynku kapitałowego”.

Jeśli są klienci na rynku, którzy są gotowi inwestować na rynku kapitałowym, są możliwe różne instrumenty, o różnym poziomie ryzyka i być może niektóre z nich mogłyby być powiązane z jakimś systemem ochrony - przyznał. - Nie można jednak z profesjonalnych menadżerów zdejmować odpowiedzialności za podejmowane decyzje, bo mogłoby to istotnie podrażać koszty pośrednictwa i rozwój tego rynku byłby pod znakiem zapytania - dodał prezes ZBP.

Projekt MF zakłada m.in. rozszerzenie składu KNF.

Członkami Komisji zostaną: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK - napisano.

MS, PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze