Informacje

biznes news / autor: pixabay
biznes news / autor: pixabay

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 1 października 2018, 19:43

 • 0
 • Powiększ tekst

Skrót najważniejszych komunikatów spółek giełdowych w poniedziałek

 • Bank Pekao oferuje 10 letnie obligacje podporządkowane, oczekując marży 145-155 punktów bazowych powyżej WIBOR, a także 15-letnie obligacje z marżą w przedziale 170-190 punktów bazowych powyżej WIBOR - poinformowały PAP Biznes źródła rynkowe.

 • Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR w walucie krajowej i zagranicznej Enei na poziomie „BBB”, z perspektywą stabilną - poinformowała agencja w komunikacie. W ocenie analityków Fitch udział grupy w projekcie budowy bloku Ostrołęka C jest negatywny dla oceny kredytowej.

 • Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki we wrześniu 2018 roku wyniosła 5,59 USD/bbl wobec 8,96 USD/bbl w sierpniu - poinformowała grupa na stronie internetowej.

 • Grupa LPP szacuje, że miała w III kw. 2018 roku 2,05 mld zł przychodów i 125 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus PAP, na bazie pięciu prognoz, zakładał przychody na poziomie 2,03 mld zł i EBIT na poziomie 99,1 mln zł.

 • Skonsolidowane przychody CCC za wrzesień 2018 roku wyniosły 432,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 13 proc. - poinformowała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody CCC wyniosły 3.270,6 mln zł i były wyższe rdr o 15 proc.

 • EBITDA Pfleiderer Group w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 32,9 mln euro, co jest zgodne z szacunkami z połowy sierpnia - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Zarząd ocenia, że półrocze było wymagające ze wzlędu na rosnące ceny surowców, ale z optymizmem patrzy na kolejne kwartały.

 • Pfleiderer Group planuje przekroczyć 142,5 mln euro EBITDA zakładane w tegorocznym konsensusie rynkowym i podtrzymuje założenia strategii do 2021 roku - poinformował dziennikarzy Tom Schabinger, prezes Pfleiderer Group.

 • Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki we wrześniu 2018 roku wyniosła 5,59 USD/bbl wobec 8,96 USD/bbl w sierpniu - poinformowała grupa na stronie internetowej.

 • ABC Data zanotowała w drugim kwartale 9,5 mln zł straty netto, a przed rokiem zysk netto spółki wyniósł 3,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się, że spółka pokaże 6,9-4,5 mln zł zysku netto.

 • ABC Data spodziewa się w trzecim kwartale spadku przychodów w porównaniu z ubiegłym rokiem, oczekuje natomiast wzrostu sprzedaży w czwartym kwartale - poinformowali przedstawiciele grupy. ABC Data podała, że obecnie - po korekcie deklaracji VAT za drugi kwartał 2014 roku - w spółce-matce nie są prowadzone żadne postępowania kontrolne.

 • Grupa Gino Rossi po pierwszym półroczu 2018 roku ma 51 mln zł straty netto wobec 2,3 mln zł zysku netto przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik mocno odbiega od konsensusu PAP Biznes, który zakładał, że po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka pokaże 12,2 mln zł straty netto.

 • Lokum Deweloper sprzedał w trzecim kwartale 2018 roku 253 lokale wobec 213 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 18,8 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Zarząd Work Service zamiarza sprzedać posiadane udziały w węgierskiej spółce Prohuman 2004 Kft. - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Work Service chce rozpocząć proces sprzedaży węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft. w najbliższych tygodniach. Zarząd liczy, że wpływy z tej transakcji pokryją większość długu grupy i zminimalizują problemy płynnościowe „praktycznie do zera”. Jak poinformowali przedstawiciele grupy, wartość przedsiębiorstwa bez długu to około 300 mln zł.

 • Klienci zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI złożyli deklaracje wycofania nawet powyżej 80-90 proc. środków w zależności od funduszu - poinformował Altus TFI w komunikacie. Spółka zapowiada konieczność redukcji zleceń.

 • AmRest podpisał z Pekao, PKO BP, ING Bankiem Śląskim oraz Źesk spoýitelna aneks do umowy kredytowej i uruchomił transzę F kredytu w kwocie 190 mln euro - podała spółka w komunikacie. Transza zostanie przeznaczona na finansowanie planowanych akwizycji i ogólnych potrzeb grupy.

 • OT Logistics uzgodnił z konsorcjum banków oraz z Raiffeisen Bank przedłużenie terminu spłaty kredytów, a z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN terminu wykupu obligacji o wartości 17,9 mln zł do 12 października - poinformowała spółka w komunikacie.

 • OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w Luka Rijeka, a zainteresowanie wyrazili chińscy inwestorzy - podał branżowy portal SEEbiz, powołując się na nieoficjalne informacje.

 • Oferta Polnordu obejmuje 904 mieszkania, a w lipcu spółka uruchomiła dwa pierwsze w tym roku nowe projekty: 120 lokali w warszawskim Wilanowsie oraz 119 lokali w Olsztynie - poinformował Polnord w komunikacie prasowym. Spółka zapowiada weryfikację wszystkich planowanych projektów.

 • TFI PZU uruchamia internetową platformę sprzedaży funduszy inPZU z pasywnymi funduszami inwestującymi m.in. w obligacje polskie, rynków rozwiniętych i rozwijających się, w akcje polskie i globalne - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

 • PKO TFI z dniem 2 października obniża opłaty za zarządzanie pięcioma subfunduszami indeksowymi do 0,7 proc. rocznie - poinformował PAP Biznes Michał Gal, dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych.

 • Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński z początkiem 2019 roku zostaną nowymi zarządzającymi funduszami Quercus TFI - poinformował fundusz w komunikacie prasowym. Quercus TFI zmieni od nowego roku strategię inwestycyjną części funduszy na fundusze dłużne oraz akcji globalnych.

 • Murapol sprzedał w trzecim kwartale 2018 roku 893 lokale, z czego 641 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. Liczba przekazanych w tym okresie lokali wyniosła 826 - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa podtrzymała cele sprzedażowe na 2018 rok.

 • Oferta Wasko o wartości łącznie 15,3 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Mercator Medical uruchomił ósmą linię produkcyjną i tym samym zakończył budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii - poinformowała spółka w informacji prasowej. Wartość inwestycji wyniosła 119 mln zł.

 • Erbud podpisał umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Ostaszewie za 40,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

 • Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy - podała spółka w komunikacie.

 • Wikana zawarła w ciągu trzech kwartałów 2018 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 170 lokali wobec 191 przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

 • Notoria Serwis zakłada w trzyletnim planie finansowym, że w 2020 roku jej przychody wzrosną do 3,52 mln zł, a EBITDA do 1,15 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze