Informacje

Siedziba BGK / autor: BGK
Siedziba BGK / autor: BGK

BGK zaoferuje 10-letnie obligacje warte min. 1 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 listopada 2020, 18:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zorganizuje we wtorek, 10 listopada, przetarg sprzedaży jednej ceny dla obligacji 10-letnich na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poinformował bank

Zaoferowane zostaną papiery serii FPC0630 z terminem wykupu przypadającym 5 czerwca 2030 roku o wartości minimalnej 1 mld zł.

Rozliczenie przetargu nastąpi 13 listopada 2020 r.

BGK zapowiadał wcześniej, że zakłada przeprowadzenie przetargów sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10 listopada 2020 r. i/lub 25 listopada 2020 r.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Czytaj też: BNP Paribas: faktoring w ramach funduszu BGK

ISBnews/KG

Powiązane tematy

Komentarze