Informacje

120 mln złotych na użytkowanie wieczyste

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 października 2018, 13:51

    Aktualizacja: 11 października 2018, 14:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały bonifikat - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, na sprawne przekształcenia zabezpieczono rocznie 120 mln zł.

Jak mówił podczas konferencji Soboń, w ustawie - która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku - „przygotowaliśmy regulację, która rozwiązuje problem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi”.

Odpłatność za przekształcenie to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem - przypomniał wiceminister inwestycji i rozwoju. Dodał, że w przypadku gruntów Skarbu Państwa bonifikata może sięgnąć 60 proc.

W przypadku gruntów samorządowych, to one mają zdecydować, jaka będzie bonifikata.

Proponujemy, by samorządy skorzystały z możliwości, jaką daje ustawa i udzielały bonifikat” - powiedział Soboń. Jak zaznaczył, „Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować takie bonifikaty w samorządach”.

Jak podał Soboń, „z punktu widzenia samorządów operacja jest neutralna”.

Zabezpieczyliśmy ogromne pieniądze na sprawne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych . Będzie to 120 mln zł rocznie - podał.

Zabezpieczyliśmy te pieniądze na wzmocnienie wydziałów wieczysto-księgowych w sądach, aby ta operacja (przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi - ) została przeprowadzona sprawnie - dodał Soboń

Jak powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Sasin „skutecznie od trzech lat likwidujemy zaszłości, które budują niesprawiedliwości społeczne”. Jak dodał, taką niesprawiedliwością jest m.in. użytkowanie wieczyste.

Przedziwna konstrukcja użytkowania wieczystego to jest relikt czasów, kiedy własność prywatna była szczególnie nielubiana przez władze, była podejrzana - powiedział Sasin. Skutecznie od trzech lat likwidujemy zaszłości, które budują niesprawiedliwości społeczne. Te zaszłości mają korzenie często jeszcze w czasach komunistycznych, i tak jest w tym przypadku - podał Sasin.

Jak powiedział, „Polacy powinni czuć się wolni we własnych mieszkaniach”.

Przyjęliśmy ustawę, weszła w życie 5 października, a 1 stycznia 2019 roku ok. 2,5 mln Polaków stanie się właścicielami gruntów - dodał Sasin

Blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dzięki ustawie możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo i wówczas w przepisach określono wysokość bonifikaty. Bonifikata ustawowa obejmuje przekształcenia użytkowania na gruntach Skarbu Państwa.

Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada czy sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia opłaty obciąża każdorazowo właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze