Informacje

PKN Orlen / autor: Fratria
PKN Orlen / autor: Fratria

PKN Orlen na wielkim plusie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 25 października 2018, 09:41

  • 0
  • Tagi: finanse III kwartał paliwa PKN Orlen wyniki
  • Powiększ tekst

PKN Orlen odnotował 2 063 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1 603 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2 291 mln zł wobec 2 274 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 984 mln zł wobec 2 940 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30 344 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 24 730 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4 849 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 064 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 80 286 mln zł w porównaniu z 70 630 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 8 084 mln zł wobec 8 494 mln zł rok wcześniej.

Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale przez PKN Orlen, mimo słabszego otoczenia makro, potwierdzają słuszność przyjętej przez nas polityki optymalizacji kosztów, usprawniania zarządzania i wdrażania nowych projektów. Wypracowane przez nas wyniki finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych strategicznych projektów. Warto zauważyć, że po raz kolejny w segmencie detalicznym padł rekord. Miniony kwartał przyniósł w Polsce dalsze zauważalne wzrosty konsumpcji paliw. Jeśli dodamy do tego wzrost osiąganych przez nas marż paliwowych i pozapaliwowych, udowadniamy, że segment detaliczny PKN Orlen jest znakomicie przygotowany do wykorzystywania szans i trendów rynkowych. O tym, że klienci doceniają ofertę naszego segmentu detalicznego, świadczy również fakt, że w minionym kwartale udało nam się zwiększyć udziały rynkowe we wszystkich krajach, w których funkcjonuje nasza sieć stacji paliw - skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W III kwartale koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,6 mld zł (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,6 mld zł, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 10,3% z 12,7% w poprzednim kwartale.

W okresie I-III kw. grupa zrealizowała 2,9 mld zł nakładów inwestycyjnych z planowanych na ten rok 4,8 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 4 205 mln zł wobec 3 846 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBNews, MS

Komentarze