Informacje

PGNiG / autor: Fratria
PGNiG / autor: Fratria

Tak jak przewidywano, zysk PGNiG wzrósł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 listopada 2018, 11:27

  • 0
  • Powiększ tekst

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 554 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 367 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 826 mln zł wobec 418 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1.469 mln zł wobec 1.079 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.595 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 6.075 mln zł rok wcześniej.

W porównaniu z ubiegłym rokiem okres III kwartału 2018 roku był dla GK PGNiG bardzo udany. Wysokie ceny węglowodorów pozytywnie wpłynęły na przychody ze sprzedaży ropy i gazu, szczególnie w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Wzrosły również wolumeny i przychody ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie, a także wyniki sprzedaży energii elektrycznej w segmencie Wytwarzanie - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 2.824 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.465 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28.481 mln zł w porównaniu z 24.892 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5.769 mln zł wobec 5.256 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 15 proc. r/r do 28,48 mld zł. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne grupy, które po trzech kwartałach sięgnęły 22,71 mld zł i były wyższe o 16 proc. niż rok wcześniej. Jest to przede wszystkim konsekwencją wysokich kosztów pozyskania gazu przez segment Obrót i Magazynowanie, co z kolei wynika z rosnących cen węglowodorów.

Poprawa wyników GK PGNiG to przede wszystkim zasługa segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Jego udział w EBITDA grupy wyniósł na koniec września 68 proc., co jest w dużym stopniu efektem wysokich cen węglowodorów na światowych rynkach. Korzystamy z tego jako grupa stale rozwijająca działalność upstream - skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2.955 mln zł wobec 1.983 mln zł zysku rok wcześniej. Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w III kwartale wzrosły o 46 proc. r/r do 1,85 mld zł. Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu wyniosły 0,6 mld zł i były wyższe o 89 proc. r/r.

Jest to zasługą zarówno wyższego wolumenu sprzedaży (+23 proc. r/r), jak i wyższej średniej kwartalnej ceny surowca (+49 proc. r/r, cena wyrażona w złotych). Wydobycie ropy naftowej i kondensatu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zwiększyło się o ponad 7 proc. r/r, do poziomu 118 tys. ton” - czytamy w komunikacie.

Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 1,08 mld zł i były wyższe o 37 proc. r/r, co jest konsekwencją rosnących cen błękitnego paliwa, podano także.

Obrót i Magazynowanie

W III kwartale segment zwiększył przychody o 29 proc. r/r do 5,55 mld zł, na co złożyły się wyższy o 2 proc. wolumen sprzedanego gazu (5,50 mld m3) oraz wzrost cen paliwa.

Za wzrost wolumenu sprzedaży odpowiadały przede wszystkim dostawy do klientów PGNiG Supply & Trading (0,86 mld m3, +91 proc. r/r), a także do elektrowni i elektrociepłowni (0,53 mld m3, +51 proc. r/r). Średnia cena kontraktów na TGE ważona wolumenem była w III kwartale 2018 roku o 19 proc. wyższa niż przed rokiem - czytamy dalej.

Zwiększenie wolumenu dostaw i rosnące ceny pozyskania paliwa przyczyniły się do wzrostu kosztów operacyjnych segmentu do 6,02 mld zł, a więc o 32 proc. r/r.

W III kwartale 2018 roku GK PGNiG odebrała 5 dostaw gazu skroplonego o łącznym wolumenie 0,63 mld m3 po regazyfikacji. Oznacza to wzrost o 35 proc. rok do roku. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas - podkreślono także.

Dystrybucja

Wyniki finansowe segmentu były zbliżone do ubiegłorocznych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,08 mld zł. Wolumen dystrybuowanego gazu był nieznacznie mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 1,95 mld m3 (-1 proc.), co było spowodowane przede wszystkim mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo do celów grzewczych, podało PGNiG.

Wytwarzanie

Segment odnotował bardzo dobre wynik sprzedaży energii elektrycznej. Dostarczony wolumen wyniósł 523 GWh i był o 28 proc. wyższy niż w III kwartale 2017 roku, głównie w związku z rozruchem nowego bloku w EC Zofiówka. Przychody z tytułu sprzedaży energii wzrosły r/r aż o 58 proc. do 0,11 mld zł. Jednocześnie o 15 proc. do 2,94 PJ, spadła sprzedaż ciepła, co było konsekwencją wyższych niż przed rokiem o 0,9C temperatur w kwartale. Przychody ze sprzedaży ciepła zmniejszyły się r/r o 9 proc. i wyniosły 0,13 mld zł. Na wyniki segmentu wpłynęła również rosnąca cena węgla kamiennego, czego efektem był wzrost kosztów operacyjnych o 12 proc. r/r do 0,27 mld zł. Dynamika kosztów była jednak mniejsza niż przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 0,3 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 15 proc. - napisano także w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze