Informacje

Kontenerowiec / autor: Pixabay
Kontenerowiec / autor: Pixabay

13,5 mld zł wyniósł deficyt w handlu zagranicznym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 11 grudnia 2018
  • 13:00
  • 0
  • Tagi: biznes finanse gospodarka GUS handel zagrqaniczny
  • Powiększ tekst

W okresie styczeń - październik br. wartość polskiego eksport wyniosła 776,6 mld zł, a import - 790,1 mld zł. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,5 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie u.br. było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł - podał we wtorek GUS.

Po dziesięciu miesiącach notujemy wzrost zarówno eksportu jak i importu wobec analogicznego okresu ub. r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 5,6 proc., a import o 8,5 proc.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 87 proc.(w tym z UE 80,2 proc.), a w imporcie - 65,8 proc. (w tym UE 58,6 proc.). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8 proc., a w imporcie 9,1 proc. Jak zauważają eksperci GUS, na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych, od lat, mają wpływ duże obroty z UE.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 142,5 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 26,5 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 155,5 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 160,2 mld zł.

W okresie styczeń - październik br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii, spadły obroty eksport do Włoch. Wzrósł import z wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,6 proc., a w imporcie ogółem - 65,0 proc. tj. były na bardzo podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Nadal największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy, których udział w eksporcie wyniósł 28 proc., a w imporcie stanowił 22,5 proc. Dodatnie saldo wyniosło 39,8 mld zł wobec 33,4 mld zł w analogicznym okresie ub.r.

PAP SzSz

Komentarze