Informacje

banknoty/złote / autor: Pixabay
banknoty/złote / autor: Pixabay

Pozew wobec banku na gigantyczne pieniądze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 2 stycznia 2019
  • 14:55
  • 1
  • Tagi: Bank Handlowy finanse pozew Rigall Managment sąd
  • Powiększ tekst

Spółka Rigall Managment (z grupy Arteria) złożyła do sądu pozew przeciwko Bankowi Handlowemu, w którym domaga się zapłaty ponad 436 mln zł tytułem „wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej” - podała w komunikacie Arteria.

W komunikacie czytamy, że chodzi o kwotę „386.139.808,89 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej z klientami pozyskanymi przez Agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju _art. 791 § 1 w zw. z art. 7613 w zw. z art. 7581 k.c.” oraz „50.017.463,89 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty – tytułem świadczenia wyrównawczego o którym mowa w art. 7643 k.c. - zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych”.

Z komunikatu wynika, że 18 grudnia 2014 roku zarząd Arteria poinformował o wypowiedzeniu umowy agencyjnej przez klienta, na rzecz którego świadczone były usługi sprzedaży za pośrednictwem spółki zależnej Rigall Distribution.

Rozwiązanie umowy doszło do skutku z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, począwszy od dnia zawiadomienia Zarządu Arteria S.A. tj. 18 grudnia 2014 roku. Zgodnie z zapisami wskazanej Umowy, Zarząd Arteria S.A. nie mógł wówczas ujawnić nazwy firmy klienta składającego wypowiedzenie. W ocenie Zarządu Arteria S.A., zdarzenie to miało wówczas charakter znaczący biorąc pod uwagę wartość umowy oraz wysokość kapitałów własnych Emitenta – napisano w komunikacie.

Jak podano w komunikacie w pozwie spółka dochodzi roszczeń o zapłatę prowizji od efektów swoich działań w postaci pozyskania dla banku bazy klientów, z której bank korzystał „zarówno przez czas trwania umowy agencyjnej _w tym zakresie należy się prowizja jak i po jej zakończeniu w tym zakresie należy się świadczenie wyrównawcze”_.

Komentarze