Informacje

pracownik budowlany / autor: Pixabay
pracownik budowlany / autor: Pixabay

Podlasie z największym wzrostem PKB

br

  • Opublikowano: 3 stycznia 2019, 16:59

  • 1
  • Powiększ tekst

55,6 proc. wartości krajowego PKB w 2017 r. zostało wytworzone w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim – podał GUS we wstępnych szacunkach produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017r. Największy wzrost PKB - w porównaniu do 2016 r. - zanotowano w regionie podlaskim.

W 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2016 roku, przy czym największy w regionie podlaskim – o 8,1 proc., a najmniejszy w regionie lubuskim – o 5,2 proc., wobec 6,9 proc. dla kraju ogółem – informuje Urząd.

Jak podaje GUS największy udział w tworzeniu PKB w 2017 r. miał region warszawski stołeczny 17,2 proc., a najmniejszy opolski tylko 2,1 proc.

Przeciętna wartość PKB na 1 mieszkańca w Polsce wyniosła w opisywanym okresie 51,76 tys. zł. Jak podaje GUS najniższą zanotowano w regionie lubelskim 35,6 tys. zł co stanowiło 68,9 proc. średniej krajowej, a największa w warszawskim stołecznym 113,3 tys. zł (218,9 proc. średniej krajowej).

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2017 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom – podał GUS.

Powiązane tematy

Komentarze