Informacje

BFG / autor: Fratria
BFG / autor: Fratria

Nowe zasady restrukturyzacji banków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 stycznia 2019, 20:23

  • 1
  • Powiększ tekst

Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków, wyłączenie banków hipotecznych z zasady gwarantowania depozytów - to niektóre elementy nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którą w czwartek przyjął Sejm.

Nowelę poparło 411 posłów, przeciw było 15, dwóch się wstrzymało.

Wcześniej przyjęto poprawki, skreślające z ustawy artykuły, które regulowały nadzwyczajny tryb przejmowania banków.

Jak bowiem tłumaczył podczas środowej debaty sprawozdawca Janusz Szewczak (PiS), prace nad projektem noweli ustawy o BFG zbiegły się w z pracami nad uchwaloną w jeszcze listopadzie ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym.

To spowodowało, że pracowaliśmy nad podobnymi zapisami w obu ustawach - mówił, dodając, że teraz należy z ustawy o BFG wykreślić artykuły, które są już w ustawie o nadzorze.

Klubów opozycyjnych te poprawki nie zadowoliły. Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) argumentowała, że aby z systemu prawnego rzeczywiście wykreślić możliwość przejmowania jednego banku przez drugi „za złotówkę”, należy przyjąć dalej idącą poprawkę, zaproponowaną przez jej klub.

Tylko tamta poprawka usunie z polskiego prawa szybką ścieżkę przejmowania banku przez bank - przekonywała.

Po przyjęciu poprawek PiS poprawki Nowoczesnej nie głosowano jednak, jako bezprzedmiotowej. Posłowie nie poparli natomiast innej poprawki tego klubu - wprowadzającej do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedstawiciela Związku Banków Polskich.

Uchwalona nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Dzięki temu usprawniony zostanie proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersję zobowiązań w ramach tego procesu.

Zgodnie z ustawą, usprawnione mają zostać także obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów.

Nowela zakłada m.in. systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, ponieważ banki hipoteczne nie przyjmują depozytów.

Przewidziano także umożliwienie wykorzystania instrumentu tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także uporządkowanie i skorygowanie przepisów dotyczących warunków podejmowania i prowadzenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) działań dotyczących restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ponadto ustawa proponuje rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi BFG w obszarze inwestycyjnym przez wprowadzenie polityki inwestycyjnej BFG (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów).

Nowela przewiduje także zapewnienie ochrony gwarancyjnej dla środków gromadzonych na rachunkach bankowych dla rad rodziców działających przy szkołach, dla których zgodnie z Prawem oświatowym takie rachunki mogą być prowadzone.

Ustawa proponuje redukcję ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji (m.in. zamykanie ksiąg rachunkowych, przenoszenie praw udziałowych i przygotowanie programów przymusowej restrukturyzacji).

Na podst. PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze