Informacje

portfel/pieniądze / autor: Pixabay
portfel/pieniądze / autor: Pixabay

Ponad 1/3 Polaków odczuwa poprawę sytuacji finansowej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 stycznia 2019, 11:43

  • 1
  • Powiększ tekst

Polacy pozytywnie oceniają ostatni rok pod względem kondycji finansowej swojej rodziny - 36 proc. uznaje, że uległa ona polepszeniu, 41 proc. nie odczuło żadnej zmiany r/r, a w ocenie 19 proc. sytuacja finansowa uległa pogorszeniu - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie International Personal Finance (IPF), właściciela Provident Polska.

W badaniu przeprowadzonym w 7 krajach, w których obecne są spółki należące do Grupy IPF zapytano respondentów, jak oceniają kondycję finansową swojej rodziny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wśród polskich respondentów, aż 36 proc. osób oceniło, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego polepszyła się. Znaczna część naszych rodaków, bo aż 41 proc. przyznała, że sytuacja finansowa ich najbliższych pozostawała w minionym roku bez większych zmian, a niemal co 5. badany (19 proc.) przyznał jednak, że stan finansów jego rodziny uległ pogorszeniu - czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez GfK na zlecenie IPF. 

Z badania wynika, że w zdecydowanej większości wpływ na pozytywną zmianę w domowych finansach miała podwyżka w pracy - wskazało tak 63 proc. osób, które zauważyły polepszenie kondycji finansowej. Co czwarta osoba (25 proc.) przyznała, że to za sprawą zmiany sytuacji rodzinnej lub osobistej, a 23 proc. wskazała na uzyskanie nowej pracy, a 12 proc. znacząco odczuło wsparcie programów socjalnych. 

Z kolei wśród powodów, które wpłynęły na gorszą ocenę swoich finansów, najczęściej wymieniane były: rosnące koszty życia (62 proc. wskazań), mniejsza płaca (38 proc.), zmiana sytuacji rodzinnej lub osobistej (26 proc.) i choroba (16 proc.).

Ciekawa różnica uwidacznia się w podziale na płeć. Jak czytamy w badaniu przeprowadzonym przez GfK, zdecydowanie bardziej pozytywnie na swoje finanse patrzą mężczyźni - 43 proc. z nich oceniło je jako polepszające się. Wśród kobiet, tylko 28 proc. mówi o poprawie. Kobiety też znacznie częściej niż mężczyźni wskazywały, że ich sytuacja w mijającym roku nie była najlepsza - powiedziała Magda Maślana z Provident Polska. 

IPF podał, że na poprawę sytuacji finansowej w badaniu GfK wskazało 33 proc. Czechów i 31 proc. Litwinów. Bardziej optymistyczni są tylko Rumuni - 44 proc. respondentów dobrze oceniło mijający rok.

Na przeciwległym biegunie są Węgry - aż 29 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że kondycja ekonomiczna ich rodziny uległa pogorszeniu. 22 proc. Węgrów dostrzegło zmiany na plus. Do najbardziej stabilnych finansów przyznają się Hiszpanie - 55 proc. z nich odpowiedziało, że sytuacja finansowa ich rodziny w badanym czasie nie zmieniła się - podsumowano. 

Badanie zostało przeprowadzone przez GfK na zlecenie International Personal Finance w październiku 2018 roku na reprezentatywnej próbie respondentów w Polsce (n=501), Hiszpanii (n=500), na Węgrzech (n=503), w Rumunii (n=500), w Czechach (n=500), Meksyku (n=500) i na Litwie (500). Badanie miało na celu poznanie opinii badanych dotyczących zagadnień związanych z finansami.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze