Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Własność przemysłowa po nowemu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lutego 2019, 08:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm opowiedział się w środę za poprawkami Senatu do noweli ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego. Teraz będzie mógł nim być np. dźwięk.

Podczas prac w Senacie wniesiono 17 poprawek, wszystkie uzyskały akceptację senatorów. Były to poprawki głównie o charakterze doprecyzowującym. Sejm zaakceptował 16 z nich.

Nowelizacja przepisów wynika z konieczności „wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej dotyczących znaków towarowych”.

Zgodnie z dyrektywą zmieniono definicję znaku towarowego. Zrezygnowano z konieczności przedstawiania go w sposób graficzny. Zgodnie z projektem noweli znakiem towarowym może być np. dźwięk.

W konsekwencji „znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zmiana ta jest wynikiem postępu technologicznego, który wprowadził do praktyki handlowej nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwiękowe, zapachowe czy hologramy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotąd to przedłużanie wymagało złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie (przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną) opłaty na kolejny okres ochronny.

Zgodnie z nowymi przepisami „Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego”. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza „odformalizowanie sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego”, czyli szybsze załatwianie spraw w tym obszarze.

Nowe przepisy mają dotyczyć ok. 2 mln przedsiębiorców i ok. 180 tys. znaków towarowych.

Wobec wniesienia poprawek, ustawa wróci do Sejmu.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze