Informacje

Posiedzenie senatu / autor: Fratria
Posiedzenie senatu / autor: Fratria

Senat popiera zaostrzenie kar za szpiegostwo

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lipca 2023, 16:14

  • 1
  • Powiększ tekst

Senat wprowadził w piątek kilka poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego przewidującej zaostrzenie kar za szpiegostwo

Nowela wróci teraz jeszcze do Sejmu.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw; dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawki przyjęte przez Senat zostały przedłożone przez senackie komisje - ustawodawczą oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Trzy spośród nich mają charakter redakcyjny. Czwarta dotyczy kwestii, która wzbudziła kontrowersje podczas obrad komisji. Senatorowie krytykowali zapis mówiący, że o zachowaniu materiałów pozyskanych przez służby i istotnych dla bezpieczeństwa państwa ma decydować Prokurator Generalny na wniosek szefa ABW. Zgodnie z senacką poprawką orzekałby o tym Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek szefa ABW złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn będzie grozić 8 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu „dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.

Dożywotnie pozbawienie wolności ma także grozić funkcjonariuszowi publicznemu oraz osobie „pełniącej dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową” działającej na rzecz obcego wywiadu. Natomiast osoba biorąca udział - bez zgody właściwych organów - w działalności obcego wywiadu na terytorium RP, ale nie nakierowanej przeciwko Polsce, będzie podlegała karze do ośmiu lat więzienia.

Karą co najmniej 8 lat więzienia będzie zagrożone zaś prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce.

Karom nie będą podlegać osoby, które dobrowolnie poniechały dalszej działalności na rzecz obcego wywiadu oraz ujawniły wobec polskich służb „wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów”.

Inne ze zmian dotyczą m.in. kwestii zakazów fotografowania i utrwalania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Osoba, która bez zezwolenia będzie fotografowała lub filmowała taki obiekt podlegała będzie karze aresztu lub grzywny, będzie można również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia tego czynu.

Wejście w życie znacznej części przepisów karnych z tej nowelizacji zsynchronizowano z wejściem w życie ogólnej i gruntownej reformy Kodeksu karnego - co jest przewidziane na 1 października br. Pozostała część nowelizacji ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Czytaj też: Opozycja nie chce by Polacy otrzymywali 800 Plus!

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze