Informacje

kghm / autor: Fratria
kghm / autor: Fratria

Polska Miedź wygrała proces o złoże koło Pucka

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lutego 2019, 19:00

    Aktualizacja: 27 lutego 2019, 19:00

  • 2
  • Powiększ tekst

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną spółki Darley Energy Poland (DEP) w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo – magnezowych w okolicach Pucka. Koncesja pozostała w rękach KGHM Polska Miedź.

Teraz KGHM będzie mógł wznowić prace na złożu, które z powodu skargi DEP trzeba było wstrzymać. Sprawa trwała ponad sześć lat. Proces rozpatrywania wniosków koncesyjnych ruszył w 2013 roku i ponad rok później, w październiku 2014 roku, minister środowiska podpisał decyzję o przyznaniu tej koncesji Polskiej Miedzi.

KGHM przeprowadził wstępne prace geologiczne i wiertnicze, ale na skutek zaskarżenia decyzji resortu środowiska przez Darley Energy Poland, roboty trzeba było wstrzymać. DEP najpierw odwołał się do ministra środowiska, a gdy ten podtrzymał swoją decyzję, została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA nie znalazł podstaw do uznania skargi, więc sprawa trafiła do ostatecznego rozstrzygnięcia przez NSA. Organ drugiej instancji odrzucił skargę kasacyjną, co oznacza, że nie ma już prawnych przeszkód we wznowieniu prac na złożu „Puck”. Skończyła się także wieloletnia batalia KGHM o prawa do zagospodarowania leżących w ziemi naszych bogactw naturalnych.

Polska Miedź zapowiada, że niezwłocznie podejmie intensywne prace na terenie koncesji, która obejmuje miasto i gminę Puck, oraz gminy Władysławowo i Krokowa. Ich celem jest jak najszybsze udokumentowanie zasobów surowcowych i przygotowanie dokumentacji oraz planów zagospodarowania złóż. Ostateczne orzeczenie NSA otwiera drogę do uzyskania decyzji środowiskowych i innych uzgodnień, które trzeba poczynić z samorządami, aby kopalnia mogła zostać uruchomiona. Z tego powodu na wyrok NSA z niecierpliwością czekała lokalna społeczność, która była niepewna przyszłości koncesji.

Złoże „Puck” ma ważne znaczenie dla polskiej gospodarki, gdyż zawiera spore ilości soli potasowo-magnezowych wraz z towarzyszącymi im rudami miedzi, srebra oraz pokładami soli kamiennej. Rozpoczęcie wydobycia leże zwłaszcza w interesie producentów nawozów, gdyż saletra i sole potasowo-magnezowe są niezbędnym składnikiem nawozów. Polska do tej pory nie eksploatowała tych surowców i musimy je w całości importować, głównie z Ukrainy. Dlatego każda uruchomiona kopalnia takich minerałów podnosi poziom naszego bezpieczeństwa surowcowego i osłabia uzależnienie od importu.

W całej sprawie ważny jest jeszcze jeden aspekt. Decyzja ministerstwa środowiska i wyroki sądów administracyjnych nie tylko uporządkowały prawną sytuację wokół tej koncesji, ale również przysłużyły się realizacji naszych interesów gospodarczych.

Dla KGHM jest zrozumiałe i naturalne, że inni przedsiębiorcy, także zagraniczni, starają się o uzyskanie dostępu i praw do eksploatacji cennych surowców, jednak naturalna konkurencja nie powinna przynosić szkody i naruszać interesu publicznego i społecznego. Przyspieszenie postępowania przed NSA i sprawne działanie organów administracji samorządowej i rządowej oraz sądów jest przykładem postępowania uwzględniającego interes Skarbu Państwa i społeczności lokalnych – tak można podsumować stanowisko Polskiej Miedzi w tej sprawie.

Powiązane tematy

Komentarze