Informacje

Grupa LOTOS wychodzi naprzeciw potrzebom mikrofirm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 6 marca 2019, 16:00

    Aktualizacja · 6 marca 2019, 16:01

  • 0
  • Tagi: biznes finanse LOTOS split payment VAT
  • Powiększ tekst

Nawet do 7 dni Grupa LOTOS S.A. może skrócić termin zapłaty za fakturę przy pozostawionej podzielonej płatności (tzw. split payment). Istnieje też możliwość odstępstwa od podzielonej płatności na rzecz mikroprzedsiębiorców do limitu kwoty 75 tys. zł netto rozliczeń w roku kalendarzowym. Oba ułatwienia dla firm Grupa LOTOS S.A. stosuje z powodzeniem i z obopólną korzyścią już od ponad 5 miesięcy.

Grupa LOTOS S.A. jest solidarnie odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe swoich dostawców z tytułu VAT. Ramy odpowiedzialności solidarnej stworzone zostały w art. 105a ust. 1 Ustawy VAT. Możliwość zastosowania odpowiedzialności solidarnej dotyczy wyłącznie przypadków, gdy przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku Nr 13 do Ustawy, w tym m.in. paliwa.

W przeszłości Grupa LOTOS S.A. odnotowała kilka sytuacji, w których zobowiązana została do uregulowania podatku VAT za swojego nierzetelnego dostawcę. Ponadto uszczelnienie rynku obrotu paliwami jest również ważne dla całej polskiej gospodarki, bowiem na nielegalnym obrocie paliwami Skarb Państwa mógł tracić nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie z tytułu niezapłaconych opłat i podatków - mówi dr Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności umożliwiła ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 62). Grupa LOTOS S.A. podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania od lipca ub. roku mając na uwadze opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.

Split payment pozwala w zasadzie na uznanie dochowania należytej staranności w kontraktach z dostawcami, zdejmując ze spółki ryzyko negatywnych konsekwencji wobec urzędu skarbowego wynikających z solidarności podatkowej. Mechanizm podzielonej płatności skutecznie weryfikuje kontrahentów zarówno pod kątem ich intencji jak też zdolności finansowej zaznacza dr Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

W mechanizmie tym płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie podatku VAT, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Środki na tym rachunku wykorzystuje się do zapłaty podatku VAT w rozliczeniach z innymi kontrahentami oraz urzędem skarbowym. Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich.

Wprowadzając w całej Grupie LOTOS S.A. procedurę metody podzielonej płatności od razu założono jednak, że w okresie przejściowym, kilku kolejnych miesięcy, może zajść konieczność jej zmian, dostosowując przyjętą procedurę do polskich realiów gospodarczych – podkreśla dr Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

  • W tym czasie zbieraliśmy doświadczenie pozwalające na kilka modyfikacji mechanizmu, jak choćby w podejściu do usług hotelowych, gdzie uznaliśmy za zasadne zniesienie obowiązku split paymentu, w przypadku przedpłat na podstawie faktur pro-forma i innych drobnych płatności do 10 tyś. zł. Wprowadziliśmy również ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców, znosząc na wniosek dostawcy obowiązek podzielonej płatności w dostawach do kwoty 75.000 zł netto w danym roku podatkowym oraz przyspieszając termin zapłaty dla tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli próg 75.000 zł. Wprowadzone ułatwienia mają pomóc naszym dostawcom w adaptacji do nowego mechanizmu płatności, który niedługo ma stać się obligatoryjnym w branży, w której działa nasza spółka.

Wpisujące się w politykę społecznej odpowiedzialności ułatwienia przy stosowaniu mechanizmu split payment mikroprzedsiębiorców, w najmniejszym nawet stopniu nie naruszają bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych wynikających z transakcji handlowych Grupy LOTOS S.A., co stanowi jeden z priorytetów minimalizacji ryzyka działalności Grupy w długim okresie czasu.

Komentarze