Informacje

Biznes / autor: Pixabay
Biznes / autor: Pixabay

Skrót informacji ze spółek giełdowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 8 marca 2019, 19:16

 • 0
 • Powiększ tekst

Skrót piątkowych informacji ze spółek giełdowych

 • Rada nadzorcza CCC podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko prezesa obecnego wiceprezesa Marcina Czyczerskiego - podała spółka w komunikacie.

 • Grupa Agora wypracowała w czwartym kwartale 2018 roku 47,5 mln zł zysku EBITDA, o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik był o 1,9 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 48,4 mln zł zysku.

 • Według szacunków Agory, w 2019 roku wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie od 2,5 proc. do 4,5 proc. w porównaniu z 2018 r., gdy wzrost wyniósł 7,5 proc. - podała spółka w raporcie.

 • Szacunkowe przychody grupy Redan wyniosły w lutym 2019 r. ok. 37 mln zł i były 4 proc. wyższe rok do roku - podała spółka w komunikacie.

 • ABC Data zawarła z Investment Gear 2 umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w czeskiej spółce zależnej za 150 tys. zł - poinformowała giełdowa spółka w komunikacie. Grupa zdecydowała o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 17,1 mln zł.

 • Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie OFE PZU Złota Jesień, wstrzymując wykonanie uchwały walnego zgromadzenia ABC Daty w sprawie zgody na zbycie przedsiębiorstwa na rzecz Roseville Investments - podała spółka w komunikacie.

 • Portfel zamówień grupy ZUE ma obecnie wartość ok. 2 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 650 mln zł - podało ZUE w komunikacie. Według szacunków, grupa miała w 2018 roku 62,6 mln zł straty netto.

 • Kruk w priorytetach na 2019 rok chce skupić się na rozwoju na obecnych rynkach, nie wyklucza oportunistycznych zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii i planuje dalszą poprawę operacyjną we Włoszech i Hiszpanii - poinformował Kruk w prezentacji.

 • Kruk chce wypłacać dywidendę, zarząd przedstawi swoją rekomendację w ciągu kilku tygodni - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

 • Kruk nie widzi obecnie potrzeby zawiązywania dodatkowych odpisów wartości portfela we Włoszech i liczy, że 2019 rok zakończy na tamtym rynku zyskiem operacyjnym - poinformował Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

 • Kruk chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub Rumunii i liczy, że w I połowie 2019 roku wyjaśni się, czy do takiej transakcji dojdzie - poinformował Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

 • Kruk pracuje nad dalszym zwiększeniem w 2019 roku dostępnych linii kredytowych, planuje jednak także emisje kolejnych obligacji - poinformował Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.

 • Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie budowy kompleksu chemicznego Polimery Police w pierwszym kwartale 2020 r., a rozpoczęcie eksploatacji w drugim kwartale 2022 r. - poinformowała grupa w prezentacji.

 • Zarząd Zakładów Chemicznych Police podjął 4 marca decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru - poinformowała spółka w komunikacie. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł.

 • NWZ Zakładów Chemicznych Police zdecyduje o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru 4 kwietnia - wynika z projektów uchwał na NWZ spółki.

 • Tauron Sprzedaż ocenia jako bezzasadne roszczenia HSH Nordbank w sprawie odszkodowania i kar umownych dotyczących wypowiedzenia umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów - podał Tauron w komunikacie prasowym. Spółka potwierdza jednocześnie kontynuowanie negocjacji w sprawie nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.

 • Grupa Orlen planuje w ciągu pięciu lat wzrost przewozów kolejowych o ok. 30 proc., do 11,2 mln ton rocznie. Firma chce pozyskać kilkadziesiąt nowoczesnych lokomotyw, co umożliwi realizację zakładanych celów na rynku polskim oraz czeskim - podał PKN Orlen.

 • Zarząd Mennicy planuje zarekomendować przeznaczenie połowy jednostkowego zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy - poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami prezes spółki Grzegorz Zambrzycki.

 • Mennica Polska, która ma 50 proc. udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT prowadzącej inwestycję w biurowiec Mennica Legacy Tower, może rozważyć ich sprzedaż lub zakup i zwiększenie zaangażowania do 100 proc. - wynika z wypowiedzi prezesa Mennicy Grzegorza Zambrzyckiego.

 • Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy emerytalnych osiem dobrowolnych funduszy emerytalnych utworzonych przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Fundusze mają funkcjonować jako tzw. fundusze zdefiniowanej daty w ramach przygotowywanej przez Aegon oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych - poinformował Aegon w komunikacie prasowym.

 • Pragma Faktoring sprzedała posiadane 71,5 proc. udziałów w spółce LeaseLink na rzecz mLeasing, spółki z grupy mBanku i spodziewa się, że dzięki tej transakcji na konto spółki trafi 87 mln zł - poinformowała Pragma Faktoring w komunikacie.

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w lutym 2019 roku wyniosły ok. 18,1 mln zł, co oznacza wzrost wobec przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o 32,12 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Lubawa szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł w 2018 roku 5,87 mln zł, wobec 2,32 mln zł rok wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln zł wobec 8,71 mln zł w roku poprzednim, a przychody grupy wyniosły 239,57 mln zł, w porównaniu do 230,8 mln zł w 2017 roku - podała Lubawa w komunikacie.

 • Akcjonariusze Netmedii zawarli porozumienie w sprawie wspólnego nabywania akcji w ramach przymusowego wykupu - podała Netmedia w komunikacie. Akcjonariusze zobowiązali się do przeprowadzenia przymusowego wykupu do 15 kwietnia 2019 r., a podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki nie później niż do 30 maja 2019 r.

 • Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji dotyczącego roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego - podała Elektrobudowa w komunikacie.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze