Informacje

Zysk netto PGE w '18 wyniósł 1,5 mld złotych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2019, 10:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2018 roku 1,498 mld zł wobec 2,6 mld zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w 2018 r. 2,471 mld zł wobec 3,552 mld zł zysku rok wcześniej, a EBITDA spadła do 6,364 mld zł z 7,650 mld zł w 2017 roku.

PGE tłumaczy w komunikacie prasowym, że niższa raportowana EBITDA jest wynikiem wysokiej bazy, będącej efektem ujęcia w 2017 roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł.

Skorygowana EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych, wyniosła 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej rdr.

Grupa podała w raporcie, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w 2018 roku 2,94 mld zł (spadek o 28 proc. rdr), EBITDA segmentu Dystrybucja 2,46 mld zł (wzrost o 6 proc.), EBITDA segmentu Obrót 263 mln zł wobec 811 mln zł rok wcześniej (spółka zawiązała rezerwę na kontrakty rodzące zobowiązania w PGE Obrót, w związku z wdrożeniem ustawy ws. cen energii), a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 463 mln zł (364 mln zł rok wcześniej).

Marża EBITDA PGE wyniosła w 2018 roku 25 proc. wobec 33 proc. rok wcześniej. Powtarzalna marża spadła do 26 proc. z 28 proc. w 2017 r.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w 2018 roku 25,95 mld zł wobec 23,1 mld zł rok wcześniej.

W 2018 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które mimo trudnego i wymagającego otoczenia przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Koncentrujemy się obecnie na realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności, a tym samym potwierdzają, że jesteśmy również liderem transformacji energetycznej - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Henryk Baranowski.

Grupa PGE wydała w 2018 roku na inwestycje 6,856 mld zł wobec 6,751 mld zł rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2018 r. wskaźnik dług netto/LTM EBITDA wyniósł 1,51x wobec 0,99x w 2017 r.

W 2018 r. produkcja energii w grupie PGE wyniosła 65,9 TWh (wzrost o 16 proc.), z czego 39 TWh pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 20,7 TWh i wzrosła o 67 proc. rdr. Jak podała PGE, to efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,81 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 4,55 TWh.

Wolumen produkcji z gazu wzrósł o 44 proc. do 4,12 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 3 proc. do 36,41 TWh.

To pierwszy nasz pełny raport roczny po przejęciu aktywów EDF w 2017 r. i widać wyraźnie pozytywne efekty tej transakcji. Mamy za sobą rekordowy rok pod względem produkcji energii elektrycznej, którą zwiększyliśmy o 16 proc., oraz sprzedaży ciepła, którą zwiększyliśmy aż o 100 proc. Warto podkreślić, że po transakcji z 2017 r. ciepło staje się coraz ważniejszą częścią biznesu Grupy PGE - nasz udział rynkowy w kogeneracji to obecnie 25 proc., a przychody ze sprzedaży ciepła osiągnęły 2 mld złotych - powiedział prezes Baranowski.

(PAP)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze