Informacje

Firmy ubezpieczeniowe zarobiły ponad 6,5 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 5 kwietnia 2019
  • 13:59
  • 1
  • Tagi: finanse GUS towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczenia
  • Powiększ tekst

Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5 proc. w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł (wzrost o 7,5 proc. r/r), a towarzystwa majątkowe 4 152,7 mln zł (wzrost o 19,1 proc. r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. Składka przypisana brutto ogółem spadła o 0,3 proc. r/r do  62 169,8 mln zł w 2018 r.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 6 601,8 mln zł i był wyższy o 14,5 proc. niż w 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 4 152,7 mln zł - czytamy w komunikacie. 

W 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 169,8 mln zł (mniej o 0,3 proc. niż w 2017 r.), z czego 21 704,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 40 465,0 mln zł działu II. 

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 36,3 proc., a zakładów działu II - 63,7 proc.. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, pomimo istotnego spadku, stanowiły nadal ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - czytamy dalej. 

W dziale II największą pozycję (61,6 proc. wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 4,5 proc. i wyniosły 23 484,7 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8 proc., a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,7 proc..

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2018 r. wyniosły 41 675,4 mln zł i były wyższe o 4,6 proc. niż w 2017 r., w dziale I wzrosły do 21 486,8 mln zł, a w dziale II do 20 188,6 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 034,8 mln zł i był wyższy o 18 proc. niż w 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 081,6 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 953,2 mln zł.

W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 802,4 mln zł wobec 440,9 mln zł zysku w 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 459,2 mln zł wobec 474,5 mln zł zysku w roku poprzednim - podał Urząd. 

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 192 080,5 mln zł (spadek w skali roku o 2,3 proc.), z tego na dział I przypadało 94 951,3 mln zł, a 97 129,2 mln zł na dział II.

Na podst. ISBnews

Komentarze