Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2019, 08:39

  • 0
  • Powiększ tekst

Rolnicy, którzy wykorzystali materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany do siewu czy sadzenia, mogą starać się o dopłaty z tego tytułu - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do 25 czerwca br.

Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc udzielna jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem - podało biuro prasowe Agencji.

Rolnicy ubiegający się o wsparcie powinni mieć działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

ARiMR wyjaśniła, że wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. W przypadku zbóż wykorzystać można materiał siewny z jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta lub żyta. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to materiał siewny można pozyskać z bobiku, grochu siewnego, łubinu, soi czy wyki siewnej.

Materiał siewny powinien być wytworzony przez przedsiębiorców lub w gospodarstwach rolnych, o których mowa w przepisach o nasiennictwie. Może też być on kupiony od przedsiębiorcy lub rolnika prowadzących obrót materiałem siewnym albo od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Stawki dopłat do materiału siewnego określane są corocznie do 30 września w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ich wysokość uzależniona jest od powierzchni upraw zadeklarowanych przez rolników we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Wysokość pomocy to iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Wsparcie przyznawane jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Dokumenty w sprawie przyznania pomocy przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wniosków o przyznanie dopłat wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl 

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze