Informacje

UKE ogłasza konsultacje w związku z 5G

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 19 kwietnia 2019, 10:15

    Aktualizacja · 19 kwietnia 2019, 10:16

  • 2
  • Tagi: 5G biznes cyfryzacja innowacje telekomunikacja UKE
  • Powiększ tekst

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, podał Urząd. Jest to wynik przeprowadzonych w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G i pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, podano także.

Opracowane zostały wstępne założenia do przetargu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska, zachęcamy do przesłania swoich opinii na adres w terminie do 14 maja br. Zebrane stanowiska będą pomocne przy tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z dokumentem „Program konwergencji. Aktualizacja 2019”, dochody z tytułu rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz będą stanowiły dochód budżetu państwa w 2020 r. Szacunek skutku finansowego przy założeniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, nowelizacji rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. W scenariuszu zawartym w Programie przyjęto wartość minimalną to jest 3,5 mld zł, a maksymalną 5 mld zł.

Wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju będzie możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji - czytamy dalej.

W ocenie UKE, warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia przetargu przedmiotem, którego będą 4 rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku:

  1. dwie rezerwacje mogłyby być rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3640-3800 MHz), z tym, że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju byłoby możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji

  2. dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) - rezerwacje te nie obejmowałaby gmin:

  3. na których, obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż 4 lata od dnia ogłoszenia przetargu (wykaz rezerwacji dostępny jest tutaj);

  4. wymienionych w uwadze POL. 48, załączniku 2 do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Zakres 3400-3480 zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego, podano także.

(ISBnews)SzSz

Komentarze