Informacje

GAZETA BANKOWA: Testowe preludium PSD2

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 4 maja 2019, 11:32

    Aktualizacja: 4 maja 2019, 11:32

  • 2
  • Powiększ tekst

Od połowy marca do polskich banków zgłaszają się podmioty, które chcą korzystać z ich programistycznego środowiska testowego. We wrześniu, jak nakazuje dyrektywa PSD2, banki będą musiały udostępnić im w pełni funkcjonalne interfejsy API.

Dyrektywa PSD2 doprowadzi do istotnych przetasowań na rynku usług finansowych, przecierając szlaki dla otwartej bankowości. Nowe przepisy mogą zmienić nie tylko przyzwyczajenia polskich konsumentów, ale także strukturę całego rynku. Celem unijnej dyrektywy o usługach płatniczych PSD2 (Payment Services Directive II) jest otwarcie rynku finansowego dla tzw. podmiotów trzecich (Third Party Providers, TPP). W ten sposób fintechy oraz firmy, których główna działalność nie opiera się na usługach finansowych, np. Facebook czy Google, będą dopuszczone do obszarów dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla banków. Dzięki PSD2 podmioty trzecie będą mogły, za zgodą klienta, pozyskać dane dotyczące jego rachunku bankowego, np. mieć wgląd w historię transakcji. Dostaną też możliwość inicjowania płatności z jego rachunku klienta. Aby TPP mógł zlecić transakcję płatniczą w banku klienta, nie musi mieć podpisanej umowy z bankiem.

Sprawdzian przed pełnym otwarciem

Ustawa PSD2 obowiązuje w Polsce od 13 stycznia 2018 roku. W pełni wdrożona ma zostać we wrześniu 2019 roku, kiedy banki zobowiązane będą udostępnić podmiotom zewnętrznym API, umożliwiające wgląd w rachunki klientów, a także inicjowanie transakcji. Jednak już od połowy marca tego roku muszą udostępniać środowiska testowe i dokumentację uprawnionym podmiotom, tj. TPP.

API (Application Programming Interface), czyli interfejs programistyczny aplikacji to zestaw reguł, który opisuje w jaki sposób aplikacje i systemy mogą komunikować się ze sobą. Dzięki temu jedna aplikacja może wykorzystywać inną do pozyskiwania informacji lub wykonywania zadań. Uregulowanie sposobów wykorzystywania otwartych interfejsów API w sektorze bankowym to jeden z kluczowych tematów branży fintech.

Jakie są ich pierwsze odczucia po wystawieniu środowisk testowych swym – być może – przyszłym konkurentom?

Bank Pekao SA udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2. Rozwiązanie, które przyjął bank do implementacji, jest spójne z PolishAPI. Dla sektora bankowego wejście w życie PSD2 jest z pewnością możliwością jeszcze lepszego dopasowania ofert banków do faktycznych potrzeb klienta. Jeśli klient wyrazi zgodę, to bank lub fintech będzie miał szerszą wiedzę o jego sytuacji finansowej w kilku bankach, w których posiada rachunki płatnicze. PSD2 skłania banki do poszukiwania i świadczenia nowych usług płatniczych, co z kolei zaostrza konkurencję na rynku finansowym i, co naturalne, służy rozwojowi oferowanych usług. Z drugiej jednak strony to sygnał dla banków, że pojawią się na rynku kolejne fintechy, które czerpiąc wiedzę o finansach klienta (pod warunkiem udzielenie zgody), mogą dostarczać usługi także spoza obszaru finansowego – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao SA.

Również PKO BP potwierdza, że 13 marca udostępnił pełne środowisko testów integracyjnych API w zakresie usług PSD2, ale na obecnym etapie nie chce zdradzać szczegółów dotyczących bieżącej liczby użytkowników. Przedstawiciele największego polskiego banku zauważają jednak, że na obecnym etapie wyzwaniem są przede wszystkim kwestie związane z odpowiednim użyciem certyfikatów w zakresie działania środowisk testowych przez wszystkie zainteresowane strony, jak również odpowiedni i efektywny dostęp do rejestrów uprawnionych stron w zakresie możliwości wykorzystywania danych o rachunkach płatniczych w ramach prawnych PSD2.

(…)

Start-upy wcale nie dominują

Środowisko testowe udostępnił też Bank Ochrony Środowiska. – Uruchomiony testowy interfejs API tzw. sandbox jest pierwszym z elementów innowacji wprowadzonej przez dyrektywę PSD2, pozwalający TPP na testowanie usług na danych testowych. W najbliższych miesiącach bank udostępni interfejs produkcyjny, dzięki któremu dostawcy usług płatniczych uzyskają dostęp do rzeczywistych danych klientów i będą mogli świadczyć im powyższe rodzaje usług – podał bank w marcu w giełdowym komunikacie.

Tomasz Jakubczyk, dyrektor Departamentu Elektronicznych Kanałów Dystrybucji w BOŚ Banku potwierdza, że pierwsze podmioty podjęły już w tym obszarze współpracę z BOŚ Bankiem. Zauważa jednak, że na razie nie są to, tak jak oczekiwało tego większość ekspertów, podmioty małe, typu startup. To głównie uznane firmy o profilu technologiczno-finansowym z siedzibą w Polsce, które dawno już mają za sobą tzw. fazę startupu.

(…)

Wiadomo, że rynek usług finansowych się szybko zmienia. W styczniu 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić raport z przeglądu dyrektywy PSD2 i zaproponować PSD3, jeśli okaże się, że przyjęte rozwiązania w PSD2 są nieadekwatne do zmian zaszłych na rynku. Już dziś postuluje się m.in. włączenia płatności natychmiastowych do obszaru PSD czy rozszerzenie dostępu do API banku na rachunki inne niż bieżący, np. kredytowe.

Marek Jaślan

Cały materiał o praktycznym wdrożeniu open banking w polskich bankach oraz więcej informacji i komentarzy o światowej i polskiej gospodarce i sektorze finansowym w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” - do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze