Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Otwarta bankowość: Dlaczego firmom tak na niej zależy?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 listopada 2019, 08:44

  • 0
  • Powiększ tekst

14 firm niebędących bankami oraz 6 banków wystąpiło do KNF o zgodę na prowadzenie otwartej bankowości - poinformowała Komisja. Otwarta bankowość, pod którą ramy prawne dała unijna dyrektywa PSD2, ma umożliwić rozwój nowych produktów i usług finansowych.

Dyrektywa PSD2 przewiduje, że za zgodą klienta banki mają zapewnić dostęp do jego rachunków płatniczych licencjonowanym, zewnętrznym podmiotom, czyli innym bankom, a także twórcom programów i aplikacji finansowych oraz serwisom płatniczym - określanym jako TPP (Third Party Providers).

Według danych przekazanych PAP przez Komisję, „trzy podmioty uzyskały już zezwolenie na TPP, a 11 dalszych wniosków jest w trakcie rozpatrywania”. W tym dwa podmioty uzyskały zezwolenie na usługi AIS i PIS, a jeden podmiot uzyskał wpis do rejestru AISP.

Rejestr AISP (ang. Account Information Service Provider) to rejestr podmiotów, które mogą świadczyć usługi AIS (Account Information Services), czyli dostępu do informacji o rachunku umożliwiająca pobierania informacji o stanie rachunków bankowych klienta, ich historii, szczegółów operacji oraz listy blokad. Działalność w charakterze AISP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, co oznacza, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Podjęcie działalności w charakterze AISP nie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia KNF.

Z kolei usługa PIS (Payment Initiation Service) polega na zalogowaniu się przez TPP - na zlecenie klienta i za jego zgodą - do systemu bankowości elektronicznej klienta w celu złożeniu, na polecenie i w imieniu klienta, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu) na rzecz odbiorcy płatności klienta i niezwłocznym poinformowaniu o tym odbiorcy. Zainicjowanie płatności za pośrednictwem TPP daje odbiorcy płatności informację, że środki (zapłata) za towar lub usługę zostaną przekazane na jego rachunek płatniczy i że może on wykonać swoje świadczenie wzajemne (wydać towar, świadczyć usługę). W ramach usługi PIS mogą być inicjowane przelew zwykły krajowy (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet, wewnętrzny), przelew zagraniczny SEPA, zlecenia stałe, przelewy podatkowe krajowe oraz paczki przelewów. Usługa ta wymaga zezwolenia KNF.

Jak podała PAP KNF, na etapie rozpatrywania jest siedem wniosków o zezwolenie na usługi AIS i PIS oraz cztery wnioski o rejestrację w rejestrze AISP. Komisja przeprowadziła także sześć postępowań administracyjnych, wszczętych na wniosek banków, które zakończyły się wydaniem decyzji zezwalających na zmiany statutów banków w zakresie uwzględniania w statutach usług płatniczych (AIS i PIS).

Ponadto - według KNF - jak do tej pory żaden wniosek ws. TTP nie spotkał się jeszcze z decyzją odmowną.

Według założeń, otwarta bankowość pozwoli na większą integrację i personalizację usług finansowych i niefinansowych dla konsumentów i przedsiębiorców wykonywaną przez banki i konkurujące z nimi firmy technologiczne.(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze