Informacje

KE powinna zatwierdzić pomoc dla Przewozów Regionalnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 8 maja 2019, 14:24

  • 1
  • Tagi: biznes finanse kolej pomoc publiczna prawo transport
  • Powiększ tekst

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała w środę dziennikarzom, że liczy, iż Komisja Europejska w czerwcu zatwierdzi pomoc publiczną, która została udzielona Przewozom Regionalnym w roku 2015.

Jesteśmy w procesie notyfikacji pomocy publicznej udzielonej Przewozom Regionalnym w drugiej połowie 2015 roku. Spółka otrzymała pomoc bez procesu prenotyfikacji, czyli bez zatwierdzenia tego typu transferu przez Komisję Europejską - powiedziała Emilewicz.

Komisja musiała wszcząć postępowanie. To postępowanie trwa i jesteśmy na jego ostatnim etapie. W trakcie trwania tego postępowania uzgodniliśmy, jaki rodzaj środków kompensacyjnych musi wykonać Polska, aby ta pomoc publiczna została uznana za zgodną z prawem. Mam nadzieję, że zakończymy ten proces w czerwcu - dodała.

Minister powiedziała, że wśród środków kompensacyjnych były działania legislacyjne związane z wcześniejszą liberalizacją rynku oraz udostępnienie w trybie przetargowym świadczenia przewozu usług w transporcie regionalnym na poziomie co najmniej 9 proc. dla całego państwa.

Emilewicz wyjaśniła, że gdy KE zatwierdzi udzielenie pomocy, Przewozy Regionalne będą mogły korzystać z grantów unijnych, czego spółce nie wolno było robić, gdy znajdowała się w procesie restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został zaakceptowany w roku 2015. W tym samym roku Agencja Rozwoju Przemysłu i Przewozy Regionalne podpisały umowę dokapitalizowania, na mocy której ARP objęła większościowy pakiet udziałów (50 plus 1), pokrywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł. Tym samym, ARP stała się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Decyzję o udzieleniu Przewozom Regionalnym pomocy publicznej w formie dokapitalizowania poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015-2018. Został on pozytywnie zaopiniowany przez właścicieli, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Agencję Rozwoju Przemysłu i ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

SzSz (PAP)

Komentarze