Informacje

Europa ma dość. Będzie łatwiej deportować migrantów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2019, 19:45

  • 0
  • Powiększ tekst

Kraje członkowskie UE uzgodniły w piątek w Luksemburgu częściowy mandat negocjacyjny w sprawie nowelizacji tzw. dyrektywy powrotowej. Ma to pozwolić na szybsze odsyłanie do państw trzecich migrantów, którzy dostali się na teren UE nielegalnie.

Nowe przepisy mają doprowadzić do przyspieszenia procedur powrotu, pomóc zapobiegać ucieczkom i wtórnemu przemieszczaniu się migrantów oraz zwiększyć odsetek powrotów.

Zwiększanie skuteczności powrotów to jeden z zasadniczych elementów kompleksowej polityki migracyjnej. To najlepszy sposób na rozbicie modelu działania przemytników i pokazanie, że powierzanie im życia nie stanowi przepustki do Europy - mówiła w piątek w Luksemburgu Carmen Daniela Dan, rumuńska minister spraw wewnętrznych.

Nowe regulacje zakładają szybsze procedury wydawania decyzji nakazujących powrót i składania odwołań, w tym obowiązek wydania decyzji nakazującej powrót jednocześnie z wydaniem (lub tuż po wydaniu) decyzji o zakończeniu legalnego pobytu. Zawierają również zobowiązanie państw członkowskich do utworzenia programów wspierających takie powroty.

Jeśli wejdą w życie, kraje będą miały możliwość umieszczenia obywatela państwa trzeciego w ośrodku detencyjnym, jeśli dana osoba stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Będą miały również możliwość „w ostateczności i pod warunkiem zapewnienia szeregu gwarancji” odesłania obywatela państwa trzeciego do bezpiecznego państwa trzeciego.

Obecnie kwestia powrotów uregulowana jest na szczeblu europejskim przepisami dyrektywy powrotowej przyjętej w 2008 r. Dyrektywa ta ustanawia w państwach członkowskich wspólne normy i procedury dotyczące powrotów obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie w UE. Niemniej od momentu przyjęcia tej dyrektywy wyzwania w zakresie polityki powrotowej znacznie się zmieniły.

Mandat negocjacyjny nie obejmuje przepisów regulujących procedurę graniczną dotyczącą powrotów. Zostanie to zdefiniowane w rozporządzeniu o procedurze azylowej, które jest obecnie przedmiotem negocjacji.

PAP SzSz

Powiązane tematy

Komentarze