Informacje

Kontenery / autor: Pixabay
Kontenery / autor: Pixabay

Prawie 8 mld zł nadwyżki w obrotach bieżących

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 czerwca 2019, 14:20

  • 0
  • Powiększ tekst

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 832 mln euro wobec 1 186 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 535 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski.

Liczone w złotych, saldo obrotów bieżących było w I kw. 2019 r. dodatnie i wyniosło 7 872 mln zł - podał NBP w komentarzu do danych.

Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 7,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. powiększyło się o 5,6 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (24,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (4,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5 proc. - czytamy dalej w komentarzu.

Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2019 r. o 7,7 proc. do 56 465 mln euro, zaś import wzrósł o 3,9 proc. r/r do 56 138 mln euro, wynika z danych NBP.

Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 243 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 241,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2018 r. eksport towarów zwiększył się o 23,7 mld zł tj. o 10,8 proc.. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę części samochodowych, głównie akumulatorów elektrycznych i silników benzynowych nowej generacji oraz samochodów dostawczych, komputerów i miedzi. Natomiast import towarów zwiększył się o 15,8 mld zł, tj. o 7 proc. i w dużej części wynikał ze zwiększenia się wartości importowanych części motoryzacyjnych oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Dodatkowo znaczny wzrost importu towarów odnotowano w grupie obejmującej odbiorniki telewizyjne oraz nowe samochody osobowe - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,4 mld zł. W I kwartale 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł, podano także.

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 20,9 mld zł. Istotnie na wysokość tego salda wpłynął napływu środków z Unii Europejskiej.

ISBnews, MS

Powiązane tematy

Komentarze