Informacje

Ważne słowa Rafała Matusiaka o przyszłości sektora SKOK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 czerwca 2019, 19:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Na XXVII Krajowej Konferencji SKOK, którą zorganizowano 28 czerwca br. w Muzeum Historii II Wojny Światowej w Gdańsku, dyskutowano o przyszłości sektora SKOK w Polsce. Uczestnicy podsumowali działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ubiegłym roku, dyskutowali na temat perspektyw rozwoju spółdzielczości finansowej w Polsce, a także zwiedzili Salę BHP, w której podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe. O potrzebie nowego prawa dla sektora SKOK mówił Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.

Podczas uroczystości odczytano list, który do uczestników XXVII Krajowej Konferencji SKOK skierował prezydent RP Andrzej Duda:

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje ogromnie istotne dla rozwoju gospodarczego, a także społecznego. Dysponując bogatym dorobkiem, odwołując się do bogatych tradycji polskiej spółdzielczości i działalności patrona Kas, Franciszka Stefczyka, potrafią państwo trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Dlatego Krajowe Konferencje SKOK mają od lat rangę ważnego wydarzenia w życiu publicznym naszego kraju. Spotykacie się państwo w Gdańsku, miejscu symbolicznym, będącym doniosłem punktem odniesienia dla polskiej historii o tożsamości. To tutaj, na Wybrzeżu, od niemieckiego ataku na Westerplatte, od agresji III Rzeszy na naszą Ojczyznę, rozpoczęła się II Wojna Światowa. Obecnie w sposób szczególny zwracamy się ku tamtym tragicznym wydarzeniom. Będziemy bowiem już wkrótce obchodzić 80-tą rocznicę wybuchu wojny. O tym, jak traumatyczne to było wydarzenie opowiada muzeum, które stanowi dzisiaj forum państwa obrad – pisał prezydent.

Janusz Śniadek odczytał list od Marszałka Sejmu RP:

W czasach dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i obyczajowych, zagadnienia związane z pojęciem godności, wspólnoty i solidarności stają się coraz częściej przedmiotem uwagi i zainteresowania. Wszyscy bowiem mamy świadomość, że pomimo zmieniającej się rzeczywistości, idea, iż nikt nie może być pozostawiony w sytuacji bezradności i beznadziejności i każdemu muszą być stworzone szanse rozwoju, pozostaje niezmienna. Dlatego cieszę się, że hasłem tegorocznej konferencji jest wspólnota, godność, solidarność. Tym bardziej, że popularne w całej Polsce SKOK-i z zaangażowaniem wypełniają swoją misję społeczną. Interes spółdzielczości, wzajemnej pomocy, troski o rozwój lokalnej społeczności stanowią niekwestionowane atuty działalności kas spółdzielczych.

List do prezesa zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Rafała Matusiaka, wystosował również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Jastrzębski:

Przez ostatnie lata sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przechodził przez intensywne i trudne procesy restrukturyzacyjne i konsolidacyjne. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek włożony w realizację tego procesu doprowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora SKOK, tworząc w efekcie warunki do jego wzmocnienia i rozwoju. Stabilność sektora finansowego jest kluczową, ale nie jedyną jego oczekiwaną cechą. Ważna też jest jego otwartość, czyli zdolność do poszerzania kręgu uczestników ruchu finansowego, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, oraz uzupełnianie luk w dostępie jak najszerszej grupy ludzi do podstawowych usług finansowych. Najlepiej sprawdzają się dostawcy usług finansowych zorientowani na bliskość i więź z ich odbiorcą, oraz na jak najlepsze zrozumienie jego potrzeb finansowych, a niekoniecznie ci skupieni na zysku i innowacyjności świadczonych usług. W tym obszarze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mogą odgrywać istotną rolę.

Do uczestników Konferencji w liście zwrócił się również szef Solidarności Piotr Duda. W jego imieniu słowa przewodniczącego związku odczytał Tadeusz Majchrowicz, jego zastępca:

Spółdzielczość finansowa powstała w Polsce dzięki zwycięstwu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Można zatem powiedzieć, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe są dzieckiem „Solidarności”, lub raczej owocem jej zwycięstwa. Dzisiaj, po 27. latach trzeba dodać, że bardzo dorodnym owocem. Słowo wolność będzie dzisiaj wielokrotnie przywoływane. Bo SKOK-i szanowni Państwo, to wolność w praktyce. Dzięki odzyskanej wolności i możliwości organizowania się – nie tylko w związki zawodowe, partie polityczne, stowarzyszenia, czy fundacje – stworzyła się przestrzeń również do działalności na zdominowanym przez firmy komercyjne rynku finansowym. Wydawało się, że pomiędzy międzynarodowymi bankami i lichwiarskimi firemkami nie ma już miejsca na tanie, dostępne i bezpieczne pożyczki, nie mówiąc już o możliwości korzystnego oszczędzania. SKOK-i ten monopol przełamały za co były i są bezwzględnie atakowane.

Pierwsze SKOK-i zakładane były przez NSZZ „Solidarność”. Przede wszystkim w dużych zakładach pracy, gdzie nasze organizacje zakładowe miały na tyle silną pozycję, aby wspólnie z pracodawcą stworzyć warunki do ich zakładania. Właśnie na terenach firm, aby były blisko ludzi. Pierwsze cztery powstały tu na Pomorzu, w stoczniach i portach.

Negocjowaliśmy z naszymi pracodawcami nie tylko lokalizacje na terenach firm, etaty dla pierwszych pracowników, ale też robiliśmy kampanie promując spółdzielczość finansową. Wtedy to nie było takie oczywiste. Lata komunizmu skutecznie zniechęciły ludzi do spółdzielni i trzeba było dużo wysiłku, aby przekonać, że SKOK-i to coś zupełnie innego.

Mimo wspólnego początku NSZZ „Solidarność” i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe od zawsze były niezależnymi podmiotami. I tak jest również dzisiaj z tą tylko różnicą, że Kasy przez ten czas stały się poważną instytucją finansową z ugruntowaną pozycją na rynku. Serdecznie Wam i sobie gratuluję i życzę dalszej ekspansji.

Nasza obecność na dzisiejszej konferencji potwierdza, że dobre relacje zbudowane blisko 30. lat temu procentują dzisiaj dobrą współpracą. Wiele Kas, które powstały w firmach nadal tam jest, wiele organizacji zakładowych nadal z nich korzysta. Organizujemy wiele wspólnych przedsięwzięć, które dzięki wsparciu SKOK mają odpowiednią rangę i prestiż. Ale też wspólnie wspieramy się w walce o przetrwanie, bo nic nie jest dane raz na zawsze.

I w tym miejscu warto przywołać naukę Świętego Jana Pawła II. Tym bardziej, że obchodzimy w tym roku 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Papieża, który obudził w nas „Solidarność”, a który również uczył, że wolność nie jest nam dana, tylko zadana. Że o wolność musimy niezmiennie walczyć. Gdy patrzymy na 27. lat SKOK-ów, to możemy z dumą stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas.

Przemówienie prezesa Rafała Matusiaka

W kolejnej części XXVII Krajowej Konferencji SKOK wręczono nagrodę Feniksa, której laureatem był Janusz Wnuk prezes SKOK Kozienice.

Laureat otrzymał swoją nagrodę za całokształt dokonań dla sektora SKOK, a laudację na jego cześć wygłosili wspólnie senator Grzegorz Bierecki i prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak. W czasie Konferencji uhonorowano także pamięć prof. A. Jedlińskiego, jednego z twórców sektora SKOK. Książkę upamiętniającą postać śp. profesora zaprezentował Dominik Bierecki.

W kończącym pierwszą część Konferencji wystąpieniu Rafał Matusiak zaapelował o „dobre przepisy” dla sektora SKOK:

Potrzebujemy dobrych przepisów. Przede wszystkim dobrej ustawy o skok. Apelowaliśmy o jej zmianę w przeszłości – apelujemy nadal. To prawo nas uciska, to prawo nie zostało napisane po to aby nam pomóc. To prawo powstało w zupełnie innym celu i jako takie wymaga pilnie zmiany. Apeluję do parlamentarzystów – dajce nam dobre prawo. Dobre czyli adekwatne do charakteru naszej działalności oraz umożliwiające realizację celu dla jakiego powstają Kasy – mówił prezes Matusiak.

SKOKi budują i wzmacniają wspólnoty lokalne. Siła tych wspólnot pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze chwile i zdać najtrudniejsze egzaminy. SKOKi walczą o godność, przypominając o tym co ważne w życiu każdego narodu, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. SKOKi były, są i będą solidarne. Solidarne ze swoimi członkami, którym pomagają. Solidarne z organizacjami pielęgnującymi podobne wartości. Solidarne z Polską ponieważ są polskimi organizacjami z wyłącznie polskim kapitałem – dodawał szef Kasy Krajowej.

Patrzę na historię SKOK-ów w Polsce przede wszystkim jako na historię ludzi. Ludzi zaangażowanych, ludzi poważnie traktujących zarówno siebie jak i innych. Jeśli nawet mających czasami dystans do siebie to jednocześnie odpowiedzialnych. Patriotów zakorzenionych w polskiej tradycji i kulturze, wiernych chrześcijańskim powinnościom. Dziękuję Wam. Wierzę, że razem zrealizujemy ambitny program przemiany SKOK-ów analogowych w SKOK-i cyfrowe z poszanowaniem tych wartości, które pozwoliły nam powstać i trwać. Życzę nam wszystkim po raz kolejny wielu lat ciężkiej pracy bo tylko z ciężkiej pracy rodzą się rzeczy wielkie – podsumował Rafał Matusiak.

Stefczyk info/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze