Informacje

Euro / autor: Pixabay
Euro / autor: Pixabay

Spadek eksportu i importu w czerwcu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 sierpnia 2019, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 21 mln euro wobec 874 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 192 mln euro dodatniego salda rok wcześniej - podał Narodowy Bank Polski.

W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 4,1 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy przewidywał 100 mln euro nadwyżki.

Eksport towarów z Polski spadł w czerwcu br. o 1,6 proc., do 18 068 mln euro, zaś import spadł o 3,1 proc., do 18 145 mln euro. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 77 mln euro wobec 17 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej, a w analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 369 mln euro.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 77,1 mld zł, co oznacza spadek o 2 mld zł, tj. o 2,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano spadek wartości eksportu w pozycjach obejmujących części i akcesoria samochodowe, samochody osobowe oraz odbiorniki telewizyjne. Wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2018 r. zmniejszyła się o 3,2 mld zł, tj. o 4 proc. i osiągnęła poziom 77,4 mld zł. Największy spadek wartości importu odnotowano w imporcie ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz części i akcesoriów samochodowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,3 mld zł - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i wzrosły o 0,5 mld zł , tj. o 2,2 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,8 mld zł i wzrosła o 0,3 proc. . Na dodatnie saldo usług w wysokości 9 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,1 mld zł), usług transportowych (2,5 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2,4 mld zł.

ISBNews, MS

Powiązane tematy

Komentarze