Informacje

Gaz / autor: Pixabay
Gaz / autor: Pixabay

Konieczna lepsza współpraca krajów bałtyckich ws. gazu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 16 września 2019
  • 18:10
  • 0
  • Tagi: Bałtycka giełda gazu biznes energetyka gaz GET Baltic handel
  • Powiększ tekst

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) opracuje modele działania dla bałtycko-fińskiej giełdy gazu GET Baltic. Umowę na usługi doradcze podpisano w poniedziałek w Wilnie

Celem współpracy jest stworzenie modelu zabezpieczeń i rozliczeń oraz systemu zarządzania ryzykiem dla prowadzonych przez GET Baltic rynków. GET Baltic prowadzi giełdę gazu ziemnego obsługującą regionalny handel na obszarach rynkowych na Litwie, Łotwie, w Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także Finlandii.

We wszystkich czterech krajach obowiązuje jednolity zbiór zasad dotyczących handlu i rozrachunku. GET Baltic pracuje nad stworzeniem nowego modelu zabezpieczeń i rozliczeń, który zapewni uczestnikom z krajów bałtyckich i Finlandii korzystniejsze warunki prowadzenia obrotu na rynkach spot i terminowym, zwiększając ich płynność, konkurencyjność i atrakcyjność regionu.

Jak poinformowała w poniedziałek Towarowa Giełda Energii - do której należy IRGiT, na pierwszym etapie planowane jest wspólne wypracowanie koncepcji rozliczeń z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, w tym efektywnego modelu wyznaczania depozytów oraz skutecznych procedur zamykania pozycji i obsługi niewypłacalności. Na dalszych etapach planowane jest wdrożenie zautomatyzowanego systemu do zarządzania ryzykiem oraz usprawnienie i automatyzacja modelu rozrachunku.

Jak ocenia prezes TGE i szef rady nadzorczej IRGiT Piotr Zawistowski, integracja rynków gazu w regionie bałtyckim nabiera tempa, a zmiany stwarzają duże możliwości dla rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. „Jestem przekonany, że współpraca Izby z GET Baltic otworzy przed nami kolejne drzwi oraz przyniesie wymierne korzyści dla całej Grupy Kapitałowej” - powiedział Zawistowski.

Jak podkreśliła dyrektor generalna GET Baltic Giedre Kurme, giełda stara się wykorzystać zdobyte przez Izbę wieloletnie doświadczenie w rozrachunku i rozliczeniach finansowych transakcji giełdowych w Polsce. „Wspólnie z IRGiT planujemy usprawnienie obecnego systemu zarządzania zabezpieczeniami i rozliczeń. Zmodernizowany system określi nowe zasady dla uczestników oraz wyższe standardy dla GET Baltic, zbliżając nasz regionalny rynek gazu ziemnego do bardziej rozwiniętych. Ponadto nowy model zwiększy atrakcyjność regionalnego rynku, ułatwiając jego rozwój i zawieranie transakcji. Zostanie on wdrożony w 2020 r.” - powiedziała Kurme.

W ocenie wiceprezesa IRGiT Łukasza Goliszewskiego, projekt powinien przynieść korzyści nie tylko obydwu stronom, ale także całemu bałtyckiemu rynkowi gazu dzięki, podnosząc poziom bezpieczeństwa handlu giełdowego. „Rynek giełdowy, który daje gwarancję dostawy towaru i gwarancję płatności, który posiada odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem i zarządzania niewypłacalnością to rynek bezpieczny i atrakcyjny dla jego uczestników” - podkreślił Goliszewski.

IRGiT w ciągu 10 lat prowadzenia działalności bardzo mocno rozwinęła stosowane modele zarządzania ryzykiem oraz mechanizmy rozliczeń, uwzględniając w szczególny sposób oczekiwania uczestników rynku, wytyczne nadzorcy oraz europejskie standardy dotyczące izb rozliczeniowych. Dzięki tym doświadczeniom nasz zespół posiada wyjątkowe kompetencje, które wykorzystamy w trakcie realizacji projektu” - dodał Goliszewski.

Popisanie umowy odbyło się w obecności polskiej ambasador na Litwie Urszuli Doroszewskiej, oraz Przedstawicieli Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

IRGiT to licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego izba rozliczeniowa działająca na polskim rynku energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO2. Odpowiada za rozliczanie, rozrachunek i zabezpieczanie wszystkich transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii.

Założona w 2012 r. na Litwie GET Baltic jest częścią państwowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się przesyłemi handlem energią - EPSO-G. Spółka zarządza elektronicznym systemem obrotu kontraktami na gaz ziemny na rynku spot i forward z fizyczną dostawą w obrębie obszarów rynkowych na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. Finlandii.

PAP, mw

Komentarze