Informacje

Kraków / autor: Pixabay
Kraków / autor: Pixabay

Jest nowa strategia rozwoju regionalnego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 września 2019, 16:42

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwiększenie spójności rozwoju kraju oraz wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych to jedne z głównych celów projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, który przyjął we wtorek rząd - poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski. Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał ośrodków różnej wielkości, o różnym znaczeniu i pełnionych funkcjach - podkreślił, cytowany w komunikacie, szef MIiR Jerzy Kwieciński.

Jak zaznaczył resort, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc.

Głównym założeniem strategii jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta - czytamy.

Dodano, że KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej i działania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorząd terytorialny oraz pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji tej polityki.

Strategia, jak wyjaśnił resort, wskazuje cztery rodzaje obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc - tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI).

Chodzi m.in o skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o „największej koncentracji problemów rozwojowych” i w największym stopniu zagrożone trwałą marginalizacją. Kumulacja tych obszarów, jak podano, występuje głównie w pasie północnej i wschodniej części kraju.

Kolejny obszar to miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Cechuje je regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy - zaznaczono.

Problemem tej kategorii obszarów, jak dodano, jest „niezadowalająca dostępność terytorialna”, w tym niedostateczne powiązania transportowe z innymi miastami i z „obszarem funkcjonalnym” w zakresie odpowiedniej jakości połączeń drogowych, kolejowych czy siatki połączeń w transporcie zbiorowym).

OSI, jak wyjaśniło MIiR, zostaną uwzględnione w krajowych i regionalnych strategiach - w programach mają być zapisane preferencje dla tych obszarów oraz powstaną programy skierowane tylko do nich.

Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa - podkreślił resort.

W KSRR położono też nacisk na „wspieranie powiązań między lokalnym i regionalnym sektorem publicznym a światem biznesu i nauki”.

W dokumencie, jak zaznaczyło MIiR, przewidziano również zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej.

Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi - zaznaczył resort.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze