Informacje

szkolenie / autor: pixabay
szkolenie / autor: pixabay

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 września 2019, 08:00

    Aktualizacja: 26 września 2019, 12:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Od 30 września do 15 października 2019 r. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się ubiegać o zamówienia publiczne w Polsce, a nie posiadają żadnych doświadczeń na tym rynku lub mają niedobre

Są tacy przedsiębiorcy, którym się wydaje, że zdobywanie zleceń poprzez zamówienia publiczne jest nie dla nich, że z tego rynku wyklucza ich brak doświadczenia, że brakuje im wiedzy czy kompetencji.

Tymczasem, jak pokazują badania, pośród aktywnych uczestników rynku zamówień publicznych tylko 20 proc. może się pochwalić portfolio, w którym są kontrakty uzyskane w wyniku przetargu – w przypadku niektórych firm jest to dopiero pierwsza taka umowa. To pokazuje, że prawdziwą przeszkodą aktywności polskich przedsiębiorców nie jest brak doświadczenia, tylko przekonanie, że nie są na tyle konkurencyjni, aby wygrać postępowanie. Trudno jednak przerwać błędne koło i po prostu wejść na ten rynek.

Te potrzeby zauważa państwo. W 2021 r. ma wejść w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Wśród efektów, jakie ma przynieść nowelizacja ustawy, zakłada się właśnie zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach, czy wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Nie czekając na rok 2021, ze swoim wsparciem dla niezdecydowanych polskich MŚP ruszyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizując konkurs w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER. W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł.

Konkurs skierowany jest do tych przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy do tej pory byli nieaktywni na rynku zamówień publicznych. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy ci zaczęli postrzegać rynek zamówień jako miejsce, w którym można budować swoją przewagę konkurencyjną i które może być źródłem rozwoju oraz biznesowej inspiracji – tłumaczy Szymon Kurek, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Na potrzeby konkursu obszar Polski został podzielony na pięć makroregionów. W ramach każdego z nich realizowany będzie tylko jeden projekt:

Makroregion 1. – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

Makroregion 2. – województwo: lubelskie, mazowieckie;

Makroregion 3. – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

Makroregion 4. – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;

Makroregion 5. – województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie.

Do udziału w konkursie PARP zaprasza przedsiębiorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, organizacje związkowe i pracodawców oraz organizacje samorządu gospodarczego.

Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

1.szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;

2.szkoleń połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;

3.szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

4.doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt 1–3;

5.doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, ale premiowane będą te 24-miesięczne. Wszystkie projekty muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r.

Powiązane tematy

Komentarze