Informacje

Gotówka  / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Gorsza sytuacja finansowa mikro- i małych firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lutego 2021, 12:40

    Aktualizacja: 4 lutego 2021, 13:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Sytuacja finansowa mikro- i małych firm pogorszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Odsetek mikrofirm wskazujących na złą i bardzo złą sytuację finansową wzrósł do 21 proc., a w przypadku firm małych do 24 proc.

Jak wynika z analizy PIE, w obu grupach przedsiębiorstw istotnie zmniejszył się odsetek oceniających sytuację finansową firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. „W 2020 r. udział małych firm pozytywnie oceniających swoją sytuację finansową wynosił 40 proc., a rok wcześniej aż 70 proc. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dobrze sytuację finansową oceniło 39 proc. firm, a rok wcześniej 58 proc.” - wskazali analitycy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Eksperci zwrócili uwagę, że sytuacja finansowa mikro- i małych firm pogorszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. „Odsetek mikrofirm (do 9 pracowników) wskazujących na złą i bardzo złą sytuację finansową wzrósł z 5 proc. do 21 proc., a w przypadku firm małych (od 10 do 49 pracowników) z 4 proc. aż do 24 proc.” - wyliczono.

Wyniki analizy PIE ujawniły, że w trakcie pandemii zmieniło się postrzeganie barier finansowych przez mikro- i małe firmy. „W 2019 r. aż 3/4 badanych mikrofirm za uciążliwą bądź bardzo uciążliwą barierę uznało rosnące koszty zatrudnienia, a zdecydowanie mniej tak krytycznych opinii było w odniesieniu do pozostałych analizowanych barier finansowych” - czytamy. Z kolei w 2020 r. ponad połowa badanych mikrofirm „wszystkie analizowane bariery finansowe uznała za uciążliwe lub bardzo uciążliwe”, a największy odsetek wskazań (po 54 proc.) odnosił się do nieterminowego regulowania należności przez odbiorców oraz rosnących kosztów zakupu surowców, materiałów i półproduktów.

W 2020 r. uciążliwymi lub bardzo uciążliwymi barierami finansowymi, w opinii małych firm, stało się pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (56 proc.) oraz zatory płatnicze (54 proc.). „Małe firmy, wobec pogarszającej się ich sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19, zmuszone zostały do poszukiwania wsparcia z zewnętrznych środków finansowych, uznając całą sytuację za uciążliwą dla przedsiębiorstwa” - zaznaczono. Natomiast w 2019 r. za najbardziej uciążliwe bariery finansowe mikro- i małe firmy uznały rosnące koszty zatrudnienia pracowników (78 proc. wskazań, że bariera jest uciążliwa bądź bardzo uciążliwa). Dodatkowo istotną barierą były rosnące koszty zakupu surowców i towarów (64 proc.), które okazały się trudne do pokonania dla małych firm w warunkach zaostrzającej się konkurencji, w tym cenowej.

Analitycy zwrócili uwagę, że w wyniku pandemii i niepewności sytuacji gospodarczej, firmy przede wszystkim koncentrują się na bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. „Stąd w 2020 r. wysoki odsetek wskazań mikro- i małych firm na bariery finansowe związane z zatorami płatniczymi” - zauważyli. Dodali, że poziom zatorów ma istotne znaczenie dla utrzymania płynności finansowej w sytuacji braku lub silnie zmniejszonych obrotów przedsiębiorstwa.

Mikro- i małe firmy za uciążliwą barierę uznały też trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków, „traktując to jako uciążliwą konieczność dla +ratowania firmy+ i utrzymania miejsc pracy”.

Czytaj też: BGK przygotowuje program wsparcia dla firm leasingowych

PAP/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze