Informacje

MRiRW: wkrótce nabór wniosków o pomoc suszową

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 września 2019, 15:20

  • 0
  • Powiększ tekst

26 września 2019 r. minister rolnictwa ogłosi termin składania wniosków o pomoc suszową. Rozpoczęcie naboru planowane jest na 3 października br. - poinformował resort rolnictwa. Maksymalna stawka pomocy, w przypadku 70 proc. strat w uprawach, wyniesie 1000 zł na hektar.

Nabór wniosków na pomoc suszową zostanie ogłoszony po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. 26 września 2019 r. Ogłoszenie terminu i stawek pomocy przez ministra rolnictwa planowane jest na 3 października. Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformowało MRiRW.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar upraw rolnych zniszczonych w tym roku przez klęski żywiołowe, takie jak: susza, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź. Straty oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę muszą wynosić co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej we wniosku przez producenta rolnego.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i w przypadku stwierdzenia zniszczenia uprawy w co najmniej 70 proc., wyniesie ona 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej.

Na 500 zł pomocy na 1 ha powierzchni uprawy mogą liczyć rolnicy, u których straty w uprawie wyniosły co najmniej 30 proc., ale mniej niż 70 proc. danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt (bydła, owiec, kóz lub koni wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej).

Pomoc w wysokości 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. klęski żywiołowej, obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej. A w przypadku, gdy straty wynoszą od 30-70 proc. uprawy - 250 zł/ha.

Wypłata pomocy dla gospodarstw, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat (po odjęciu wartości najwyższej i najniżej) będzie realizowana w formie pomocy poza de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa rolnego - w formule pomocy de minimis.

Ministerstwo zastrzega, że „kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych”.

Według danych na 11 września br. przekazanych do ministerstwa rolnictwa, w gminach pracowało jeszcze 1700 komisji szacujących straty spowodowane suszą. Liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych wynosiła 213 538. Powierzchnia upraw dotkniętych suszą wynosiła blisko 3,7 mln ha.

Z ostatniego raportu Instytutu Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia wynika, że susza w Polsce ustępuje. W pierwszej dekadzie września obejmowała ona 6 województw. Największy niedobór wody był w woj. lubuskim. Susza najbardziej dotykała kukurydzę na kiszonkę, ziemniaki oraz krzewy owocowe.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze