Informacje

Pieniądze / autor: Pixabay
Pieniądze / autor: Pixabay

Dziś o budżecie 2020 i długofalowej strategii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 września 2019, 07:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek zająć ma się m.in. projektem budżetu na 2020 r. oraz Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Ministrowie mają ponadto przyjąć program na l. 2019-2022, którego celem jest dostarczanie wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych

W zaakceptowanym wstępnie przez rząd pod koniec sierpnia br. projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 429,5 mld zł, co oznacza, że ma nie być deficytu. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) założono na poziomie 0,3 proc. PKB.

Resort finansów opracowując projekt przyjął, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6,3 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa nominalnie o 6,4 proc.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się też projektem nowelizacji w sprawie przyjęcia programu rozwoju Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) na l.2019-2022. Jego celem jest dostarczenie społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Według Ministerstwa Cyfryzacji, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) to „strategiczny dokument określający działania polskiego rządu zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych, a w efekcie - usprawnienia funkcjonowania państwa oraz m.in. stworzenia warunków, które ułatwiają obywatelom komunikację z administracją publiczną”.

Całkowite zelektronizowanie komunikacji między państwem a obywatelami i firmami to cel ustawy o e-doręczeniach, której projektem również będzie zajmować się będzie we wtorek Rada Ministrów.

Resort cyfryzacji, który przygotował projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, zaznacza, że podstawową formą korespondencji podmiotów publicznych z obywatelami i podmiotami niepublicznymi jest nadal tradycyjny list polecony, dotychczasowe próby przejścia na elektroniczną komunikację obywateli z urzędami nie odniosły sukcesu, a wykorzystanie ePUAP jest „niesatysfakcjonujące”.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, w 2017 r. tylko 31 proc. osób w wieku 16-74 lat kontaktowało się z administracją publiczną elektronicznie.

Projekt ustawy o e-doręczeniach przewiduje wprowadzenie nowej usługi: „rejestrowanego doręczenia elektronicznego”, która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Jej założeniem jest, że korespondencja co do zasady będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny wyłącznie w postaci elektronicznej. Do obsługi korespondencji podmiotom, zarówno urzędom, jak przedsiębiorcom i obywatelom, zostaną założone specjalne elektroniczne skrzynki. Zarówno przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, jak i inne podmioty zarejestrowane w KRS będą „zobowiązane do posiadania elektronicznej skrzynki do doręczeń i wykorzystywania jej do komunikacji w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą”. Powstanie także Baza Adresów Elektronicznych prowadzona przez ministra cyfryzacji.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Według projektu operatorem usługi będzie do 2025 r. Poczta Polska, a zorganizowanie konkursu na operatora wyznaczonego nastąpi po 31 grudnia 2025 r.

Rząd zajmie się również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Przewiduje ona zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i poprawie efektywności całego sektora.

Polityka transportowa przedstawiona w strategii zakłada między innymi poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawę efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

We wtorek Rada Ministrów omówi także projekt zmian w ustawach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Celem projektowanej noweli jest usprawnienie systemu poboru opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych. Wpływy z opłaty zasilają Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, inny podmiot otrzymuje należną opłatę, a inny deklarację miesięczną dotyczącą tej opłaty. Po zmianie przepisów, opłata ma być wnoszona w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze