Informacje

PayU i Blue Media z usługami PSD2

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 października 2019, 22:35

  • 0
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zmieniła wydane przez siebie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółkom PayU oraz Blue Media. Podmioty te mogą oferować usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Regulacje dyrektywy PSD2 (które w pełni obowiązują od 14 września 2019 r.), w ramach tzw. open bankingu usługi PIS oraz AIS mogą świadczyć podmioty posiadające stosowne zezwolenie lub też - w przypadku świadczenia wyłącznie usługi AIS - wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Podmioty świadczące te usługi płatnicze to tzw. TPP (Third Party Providers).

Usługa PIS (payment initiation service - usługa inicjowania płatności) polega na zalogowaniu się przez TPP, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej klienta w celu złożeniu, na polecenie i w imieniu klienta, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (polecenia przelewu) na rzecz odbiorcy płatności klienta i niezwłocznym poinformowaniu o tym odbiorcy. Zainicjowanie płatności za pośrednictwem TPP daje odbiorcy płatności informację, że środki (zapłata) za towar lub usługę zostaną przekazane na jego rachunek płatniczy i że może on wykonać swoje świadczenie wzajemne (wydać towar, świadczyć usługę).

AIS (account information service - usługa dostępu do informacji o rachunku) to usługa polegająca na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach (zebranie danych o wykonanych transakcjach płatniczych; informacje o saldzie). TPP logując się, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej, uzyskuje dostęp do informacji o rachunku lub rachunkach płatniczych klienta dostępnych on-line, dzięki czemu może zagregować, przetworzyć i udostępnić klientowi nie tylko informacje o saldzie tych rachunków, lecz również różne zestawienia danych o jego płatnościach, wydatkach, opłatach czy przychodach, podano także.

A.K., ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze